W trosce o ptaki – sprzątanie rezerwatu „Mewia Łacha” i jego okolic.

Data: 20-10-2015
Bohaterzy akcji i efekty ich ciężkiej pracy. Był nawet pies tropiący. grafika
Zasłużony odpoczynek. grafika
Uff jak gorąco! grafika

„Nie bądź patałachem posprzątaj Mewią Łachę” – pod takim hasłem spotkali się mieszkańcy Mikoszewa, pracownicy naszego Parku, wolontariusze Błękitnego Patrolu oraz ludzie, którym na sercu leży dobro przyrody.


W sobotę 17 października 2015 r. po raz kolejny posprzątaliśmy plażę i las w okolicach Mikoszewa. Tym razem akcja nabrała niemalże charakteru ogólnopolskiego – do mieszkańców Mierzei i pobliskich Żuław Wiślanych dołączyli goście z Warszawy, Gdańska, Elbląga, Braniewa i Malborka. W sumie 30 osób w ciągu niespełna 2 godzin zebrało około 10m3 śmieci, wykazując tym samym ogromne zaangażowanie. Prace objęły drogę prowadzącą do rezerwatu, obrzeża wydm i plażę. Oprócz śmieci „tradycyjnych” (opakowań, butelek, puszek, akcesoriów higienicznych, szczątków sieci) było wiele innych. Niestety rejon ujścia Wisły jest szczególnym miejscem, gdzie efekt zanieczyszczenia plaż wynika z nałożenia się działalności prądów morskich nanoszących ogromne ilości odpadów z całego wybrzeża, jak również śmieci transportowanych nurtem Wisły z całego jej biegu. W wielu przypadkach odpadki te stanowią zagrożenie dla ptaków — sznurki, czy resztki sieci to często śmiertelna pułapka. Zalegające butelki i różne plastikowe przedmioty uniemożliwiają ptakom założenie gniazd, niejednokrotnie ptaki połykają drobne elementy zatykające przewód pokarmowy. Bez tego typu akcji rezerwat przyrody stałby się wysypiskiem śmieci.
Akcja była częścią kampanii „Chroń przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń” w ramach realizowanego przez naszą jednostkę zadania „Ochrona bioróżnorodności siedlisk ptaków w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie” dofinansowywanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Zorganizowana została przez Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana" oraz Błękitny Patrol WWF przy wsparciu Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Gminy w Stegnie oraz Nadleśnictwa Elbląg.