Tradycyjne ogławianie wierzb na Żuławach Wiślanych za nami.

Data: 23-04-2018

     Chłodna wiosna sprawiła, że coroczne spotkanie mogło się odbyć dopiero 6 kwietnia. Dopiero teraz grunt odmarzł na tyle, by można było posadzić nowe drzewa i kilkadziesiąt żywokołów. W terenie pracowały dwa zespoły. Jeden zajął się wierzbami, a drugi młodymi sadzonkami.

     Podobnie jak w roku ubiegłym ogłowiono w sumie kilkadziesiąt wierzb, które sadziliśmy przed 6 i 7 laty. Z konarów wycięto 40 żywokołów, które posadzono na obrzeżach dróg i rowów.  Pozostałe gałązki pocięto. Prace poszły niezwykle szybko, dzięki  zakupionemu w bieżącym roku profesjonalnemu rębakowi. Ogłowione wierzby wkrótce wypuszczą nowe gałązki i znacznie zagęszczą swoją koronę.

     Ogławianie wierzb jest zabiegiem niezbędnym dla dobrej kondycji i wydłużenia życia wierzb. Rosnące w szybkim tempie konary grożą rozłamaniem pnia. Dzięki ogławianiu mamy drobne korzyści materialne - pozyskany z ogłowień materiał posłuży jako opał lub materiał do drobnych prac naprawczych w gospodarstwie.

     Drugi zespół posadził w tym czasie 100 drzew, które wzmocniono palikami i zabezpieczono osłonkami przed wiatrem i zgryzaniem przez zwierzynę. Mamy nadzieję, że za kilka, kilkanaście lat krajobraz tej części otuliny Parku nabierze tradycyjnego charakteru i stanie się wizytówką tego regionu, jako przykład owocnej walki człowieka o zachowanie walorów przyrodniczych ważnych dla naszego zdrowia i życia.

     Prace prowadzone były w ramach zadania: 'Ochrona przyrody i środowiska oraz edukacja ekologiczna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie' dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

     Po pracy wszyscy udali się na gorący posiłek i zasłużony odpoczynek przy ognisku. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy pracownikom biura Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz pracownikom oddziałów terenowych: PK Dolina Słupi,  Kaszubskiego PK , Nadmorskiego PK , Wdzydzkiego PK oraz  Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku za trud włożony w prace.

Grafika 1: Tradycyjne ogławianie wierzb na Żuławach Wiślanych za nami.
Grafika 2: Tradycyjne ogławianie wierzb na Żuławach Wiślanych za nami.
Grafika 3: Tradycyjne ogławianie wierzb na Żuławach Wiślanych za nami.
Grafika 4: Tradycyjne ogławianie wierzb na Żuławach Wiślanych za nami.
Grafika 5: Tradycyjne ogławianie wierzb na Żuławach Wiślanych za nami.