Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

     Chłodna wiosna sprawiła, że coroczne spotkanie mogło się odbyć dopiero 6 kwietnia. Dopiero teraz grunt odmarzł na tyle, by można było posadzić nowe drzewa i kilkadziesiąt żywokołów. W terenie pracowały dwa zespoły. Jeden zajął się wierzbami, a drugi młodymi sadzonkami.

     Podobnie jak w roku ubiegłym ogłowiono w sumie kilkadziesiąt wierzb, które sadziliśmy przed 6 i 7 laty. Z konarów wycięto 40 żywokołów, które posadzono na obrzeżach dróg i rowów.  Pozostałe gałązki pocięto. Prace poszły niezwykle szybko, dzięki  zakupionemu w bieżącym roku profesjonalnemu rębakowi. Ogłowione wierzby wkrótce wypuszczą nowe gałązki i znacznie zagęszczą swoją koronę.

     Ogławianie wierzb jest zabiegiem niezbędnym dla dobrej kondycji i wydłużenia życia wierzb. Rosnące w szybkim tempie konary grożą rozłamaniem pnia. Dzięki ogławianiu mamy drobne korzyści materialne - pozyskany z ogłowień materiał posłuży jako opał lub materiał do drobnych prac naprawczych w gospodarstwie.

     Drugi zespół posadził w tym czasie 100 drzew, które wzmocniono palikami i zabezpieczono osłonkami przed wiatrem i zgryzaniem przez zwierzynę. Mamy nadzieję, że za kilka, kilkanaście lat krajobraz tej części otuliny Parku nabierze tradycyjnego charakteru i stanie się wizytówką tego regionu, jako przykład owocnej walki człowieka o zachowanie walorów przyrodniczych ważnych dla naszego zdrowia i życia.

     Prace prowadzone były w ramach zadania: 'Ochrona przyrody i środowiska oraz edukacja ekologiczna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie' dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

     Po pracy wszyscy udali się na gorący posiłek i zasłużony odpoczynek przy ognisku. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy pracownikom biura Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz pracownikom oddziałów terenowych: PK Dolina Słupi,  Kaszubskiego PK , Nadmorskiego PK , Wdzydzkiego PK oraz  Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku za trud włożony w prace.