Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

Data: 30-10-2017

     Spacer pod hasłem: „Krajobrazy Mierzei i Żuław Wiślanych klejnotem północnej Polski” poprowadzili pracownicy Parku – Jolanta Bulak i Sebastian Nowakowski. Z naszego zaproszenia skorzystało 65 osób – uczniów Zespołu Szkół w Sztutowie wraz z opiekunami oraz mieszkańców. Z dwóch zaproponowanych przez nas tras odbyła się piesza, która wiodła przez lasy, wydmy nadmorskie oraz plaże Mierzei Wiślanej. Uczestnicy spaceru mieli okazję zapoznać się definicją krajobrazu, jego znaczeniem w przyrodzie i życiu człowieka. Trasa dała możliwość obejrzenia krajobrazu wiejskiego, poznania różnorodności krajobrazu leśnego, związanego z bogatą rzeźbą Mierzei i krajobrazu nadmorskiego. Identyfikowane były przy tym różne elementy krajobrazu, naturalne i antropogeniczne, jak rzeźba terenu i jego morfogeneza, szata roślinna, elementy infrastruktury. Pracownicy Parku wskazywali na potrzebę istnienia różnorodności krajobrazów, zarówno z punktu widzenia przyrody oraz jej ochrony w skali krajowej i międzynarodowej, jak i potrzeb każdego człowieka. Nie od dziś wiadomo, że im większe bogactwo krajobrazów i związana z nim różnorodność organizmów żywych, tym lepiej funkcjonuje przyroda. Prawdą też jest, że krajobraz w jakim przebywamy wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie ludzkie. Trasę liczącą około 7 km pokonaliśmy w niespełna 3 godziny. Mamy nadzieję, że uzyskane wiadomości pozwolą uczestnikom spaceru spojrzeć na krajobraz swojego miejsca zamieszkania z większym uznaniem i dumą.

Grafika 1: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 2: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 3: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 4: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 5: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 6: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 7: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 8: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 9: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 10: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
Grafika 11: Świętowaliśmy Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”