Sprzątanie Świata

Data: 28-09-2010
Sprzątanie Świata grafika
Sprzątanie Świata grafika
Sprzątanie Świata grafika
Sprzątanie Świata grafika
Sprzątanie Świata grafika
Sprzątanie Świata grafika

W ubiegły weekend w całej Polsce przeprowadzona została międzynarodowa kampania Sprzątanie Świata pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady”. Akcja została zainicjowana 21 lat temu w Australii i z roku na rok chęć życia w czystej okolicy motywowała kolejne państwa do przyłączenia się do tego programu. W 1993r. kampania dotarła również do Polski.

Jak co roku, również i na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana i jego otuliny inicjowane są działania mające na celu podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poprawę stanu czystości środowiska. 17 września 2010r. wraz z grupą gimnazjalistów z Nowego Stawu oraz przedstawicielem Urzędu Gminy Stegna wyruszyliśmy do lasu, aby w ramach Akcji posprzątać wybrane sektory leśne. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i w krótkim czasie oczyścili teren. Kolejne spotkanie – tym razem z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół w Sztutowie odbyło się 24 września. Do Akcji włączyło się, jak co roku Nadleśnictwo Elbląg, które udostępniło kontenery na śmieci. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji, podczas której pracownicy Parku przybliżyli im historię oraz potrzebę zainicjowania kampanii „Sprzątanie Świata”, sposoby ochrony bioróżnorodności poprzez recykling, oszczędność i dbałość o otaczająca nas przyrodę.

W trakcie prezentacji uczniowie mogli zobaczyć najcenniejsze siedliska przyrodnicze, niezwykle wartościowe dla unikatowego charakteru Mierzei Wiślanej. Pracownik Parku prezentując zdjęcia z gatunkami zwierząt wskazywał na potrzebę dbałości o czystość najbliższego otoczenia nie tylko dla nas samych ale przede wszystkim dla zwierząt, które powinny mieszkać w czystym środowisku. Po merytorycznym przygotowaniu dzieci

i młodzież z ogromnym zapałem, przy pięknej pogodzie, wyruszyli na leśne szlaki i w okolice Wisły Królewieckiej, by posprzątać swoją okolicę. Jak się okazało nasze akcje przynoszą oczekiwany skutek. Porównując stan aktualny z wiosennymi porządkami zebraliśmy znacznie mniej śmieci. Oznacza to że świadomość ekologiczna mieszkańców wzrasta, z korzyścią dla siedlisk przyrodniczych. Uczestnictwo w takiej kampanii pozwoliło dzieciom i młodzieży na poznanie zagrożeń dla poszczególnych gatunków zwierząt i roślin wynikających ze składowania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi (np. pułapki dla owadów

i mniejszych kręgowców, trucizny, utrudnienie bądź uniemożliwienie wzrostu i rozwoju roślin). Wpłynie to w przyszłości na wzrost odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

i szacunku do przyrody wśród młodego pokolenia.

To jeszcze nie koniec. Na przyszły tydzień zapowiedziała nam się kolejna grupa młodzieży, która już od lat przyjeżdża we wrześniu na Mierzeję, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Wspólnie z przedstawicielem Urzędu Gminy Stegna zaplanowaliśmy wizytę w rezerwacie „Mewia Łacha”. Tam zadbamy o czystość plaży, które latem staną się miejscem rozrodu licznych ptaków.