Spacer Krajobrazowy

Data: 12-10-2021

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”  zaprasza na spacer Krajobrazowy, który odbędzie się 20 października 2021 r. w okolicy Kątów Rybackich w temacie obchodów "Krajobraz otwarty Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana" i jego otuliny'.

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” posiada wiele otwarć widokowych w strefie plaży, wydm nadmorskich oraz na Zalew Wiślany. Niska zabudowa miejscowości również pozwala „odczuć” przestrzeń. Otwarte krajobrazy rolnicze to dominanty krajobrazu żuławskiej części otuliny Parku oraz jego południowo-zachodniego fragmentu w okolicy Kątów Rybackich, czy też polderu Przebrno. W trakcie spaceru krajobrazowego zaprezentowane zostaną: specyfika krajobrazu Żuław Wiślanych – ich historia i teraźniejszość, zmiany wynikające z gospodarki człowieka oraz działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz ochrony krajobrazu kulturowego podejmowane przez Park.

Miejsce i godzina rozpoczęcia: Parking leśny – miejsce odpoczynku na trasie międzynarodowego szlaku rowerowego R10 (naprzeciw leśniczówki „Kąty Rybackie” ul. Zalewowa 20), godzina 10.30.

Miejsce i godzina zakończenia: W miejscu startu - godzina 13.30.

Trasa: Parking – Kąty Rybackie - lokalne drogi – ujście Wisły Królewieckiej – obrzeża Zalewu Wiślanego – parking. Długość trasy 9 km. Trasa łatwa.

Serdecznie zapraszamy!

 

zaproszenie