Siódma edycja konkursu „Jestem integralną częścią przyrody”.

Data: 06-11-2017

     Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, którzy widzą w nim możliwość poszerzenia wiedzy o regionie. W tym roku odbyło się 14 spotkań, w których udział wzięło 538 uczniów z 13 szkół podstawowych z całego powiatu nowodworskiego. Tym razem tematem przewodnim było hasło: „W zgodzie z przyrodą”. Uczestnicy spotkań zapoznali się m.in. z działaniami ochrony czynnej podejmowanej na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenie naszego Parku i otuliny, roli krajobrazu w przyrodzie i życiu człowieka, walorach Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i innych form ochrony przyrody. Do testu w etapie szkolnym przystąpiło 182 uczniów.

     Finał VII edycji odbył się 24 października 2017 r. Przystąpiło do niego 39 uczniów. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań oraz krzyżówki.

     Jak na szczęśliwą VII przystało laureatów konkursu było więcej. I miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gd.:  Nikoli Samuś i Jakubowi Paulitz. Druga nagroda powędrowała do Róży Chlebickiej ze Szkoły Podstawowej w Stegnie, trzecie miejsce zajęły: Michalina Rucińska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Marzęcinie i Patrycja Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie. Nagrody otrzymali wszyscy finaliści dzięki dofinansowaniu konkursu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Gratulujemy!

Testy rozdane-rozpoczęcie konkursu. Fot. M. Zych-Palka
Uczniowie zmagają się z pytaniami konkursowymi. Fot. M. Zych-Palka
Wręczenie podziękowań dla nauczycieli. Fot. S. Nowakowski
Wręczenie nagród dla laureatów konkursu. Fot. S. Nowakowski