Sadzenie wierzb rozpoczęte

Data: 28-03-2011
Sadzenie wierzb rozpoczęte grafika
Sadzenie wierzb rozpoczęte grafika
Sadzenie wierzb rozpoczęte grafika
Sadzenie wierzb rozpoczęte grafika
Sadzenie wierzb rozpoczęte grafika
Sadzenie wierzb rozpoczęte grafika

Podczas ogławiania wierzb przygotowano ponad 800 szt. żywokołów, które teraz są sadzone przez pracowników naszego Parku przy pomocy myśliwych oraz rolników, którzy wyrazili chęć stworzenia zadrzewień na swoich gruntach. Podobnie, jak w latach ubiegłych powstaną kolejne szpalery wierzbowe wzdłuż dróg i rowów melioracyjnych na terenie otuliny Parku w gminie Sztutowo. Nasze dotychczasowe działania zaowocowały wzrostem zainteresowania dobroczynną rolą zadrzewień w przyrodzie i rolnictwie ze strony społeczeństwa. W kolejce na sadzenie czekają już młode drzewka i krzewy, które posadzimy wspólnie z młodzieżą i myśliwymi tworząc remizy śródpolne.