Rusza XII edycja konkursu "Jestem integralną częścią przyrody"

Data: 20-10-2022

Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana" serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie z wiedzy ekologicznej pn.: "Jestem integralną częścią przyrody".

Udział w konkursach pogłębia wiadomości uczestników w określonej tematyce. Dzięki temu kształtowane są właściwe postawy proekologiczne, odpowiedzialność za przyrodę i znajomość konsekwencji wynikających z działań człowieka na środowisko. Chcąc chronić przyrodę i środowisko - trzeba je poznać, by umieć diagnozować problemy, zagrożenia, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania gospodarki człowieka na danym terenie.

Dlatego też po raz kolejny Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” organizuje konkurs z wiedzy ekologicznej pn.: „Jestem Integralną Częścią Przyrody”. W XII edycji w 2022 r. tematyka konkursu obejmować będzie ogólne walory krajobrazowe i przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, wybrane zagadnienia z dziedziny ekologii oraz projekty realizowane w ciągu ostatniej dekady w Parku i jego otulinie, a także aktualne zadania w dziedzinie ochrony przyrody. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych powiatu nowodworskiego. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie przygotowane są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego, książek, dla pozostałych uczestników finału -  materiały edukacyjne, drobny sprzęt turystyczny i wspaniałe książki o tematyce przyrodniczej.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły w załączniku.