Rusza XI edycja powiatowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych.

Data: 05-10-2021

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” serdecznie zaprasza uczniów powiatu nowodworskiego do udziału w XI edycji konkursu z wiedzy ekologicznej „Jestem Integralną Częścią Przyrody – W zgodzie z przyrodą!

Uczestnictwo w konkursach pogłębia u dzieci i młodzieży wiadomości w określonej tematyce. Dzięki temu od najmłodszych lat kształtowane są właściwe postawy proekologiczne, odpowiedzialność za przyrodę i znajomość konsekwencji wynikających z działań człowieka w środowisku. Chcąc chronić przyrodę i całokształt środowiska trzeba je poznać, by umieć diagnozować problemy, zagrożenia, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania gospodarki człowieka na danym terenie.

W związku z niepewną wciąż sytuacją w bieżącym roku, podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie samodzielnie będą przygotowywać się do konkursu w oparciu o prezentację oraz ogólnodostępne materiały. Liczymy na wsparcie nauczycieli, którzy zawsze są otwarci na nasze zaproszenia.

Konkurs dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Szczegóły w REGULAMINIE konkursu.

Formularz zgłoszeniowy

 

Grafika formularza powiatowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych