Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – etap parkowy w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”!

Konkurs ma na celu pogłębienie wiadomości na temat parków krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, motywowanie uczniów do działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska poczynając od inicjatyw w najbliższym otoczeniu. Do ważnych celów należy także wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. Ważnym atutem konkursu jest również integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

Na terenie naszego Parku do pierwszego etapu przystąpiło 44 uczniów ze szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z Krynicy Morskiej, Mikoszewa, Stegny, Sztutowa oraz Tujska.  W drugim etapie tzw. gminnym spotkały się zwycięskie czwórki ze szkół z Gminy Stegna. Do IV etapu wojewódzkiego przeszła drużyna z Mikoszewa, która będzie walczyć o miejsce w finale ogólnopolskim z drużynami pozostałych parków woj. pomorskiego: Doliny Słupi, Nadmorskiego, Kaszubskiego, Wdzydzkiego, Zaborskiego. Finał już 22 marca w Słupsku, zatem przed naszymi uczestniczkami kilka tygodni intensywnej nauki – rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt .

Konkurs jest dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, dzięki czemu uczestnicy III etapu otrzymali drobne nagrody.

 

Przywitanie uczestników konkursu
Rozdanie testów i rozpoczęcie konkursu
Wręczenie podziękowań nauczycielom
Nagrodzenie laureatów ze szkoły w Mikoszewie
Wręczenie dyplomów pozostałym uczestnikom