Powstaje projekt planu ochrony dla Parku

Data: 02-07-2020

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż rozpoczęły się prace nad projektem planu ochrony Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana"; oficjalne ogłoszenie oraz podstawy prawne znajdziecie Państwo tutaj.

Plany ochrony są dokumentami, które ustanawia się na okres 20 lat dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych oraz morskich obszarów Natura 2000. Tworzenie  projektu planu dla parku jest procesem kilkuetapowym, stąd prace nad nim potrwają do połowy roku 2022. Na każdym etapie prac przewidziany jest udział wszystkich grup interesariuszy, w tym również społeczności lokalnej. Wszelkie uwagi i sugestie dla zespołu opracowującego projekt planu ochrony można zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

 

Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo w zakładce "PLAN OCHRONY".

 

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną, która przybliża stan aktualny Parku.

Strona tytułowa
Informacje formalne