Powitajmy wiosnę ekologicznie

Data: 22-03-2011
Powitajmy wiosnę ekologicznie grafika
Powitajmy wiosnę ekologicznie grafika

Imprezę rozpoczęły prelekcje poprowadzone przez pracownika naszego Parku oraz Nadleśnictwa Elbląg. Podczas prezentacji zachęcaliśmy dzieci i młodzież do wiosennych porządków nie tylko w sensie dosłownym tj. do uprzątnięcia podwórek, najbliższej okolicy, ale również do uporządkowania i wykształcenia dobrych nawyków, które posłużą ochronie środowiska naturalnego. Przekonywaliśmy, że drobny wkład pracy każdego człowieka w efekcie wpłynie na poprawę stanu środowiska. Wystarczą proste zasady jak np. oszczędzanie wody (zakręcanie kranu podczas mycia zębów, prysznic zamiast kąpieli w wannie), energii (wyłączanie funkcji stan-by w urządzeniach elektronicznych, stosowanie żarówek energooszczędnych), używanie akumulatorów zamiast baterii jednorazowych, czy toreb ekologicznych i koszyków na zakupy zamiast foliowych reklamówek. Najwięcej uwagi poświęcono segregacji odpadów i recyklingowi, jako podstawowym metodom oszczędzania materiałów i energii. Po zakończeniu prelekcji uczniowie przemaszerowali przez Sztutowo z transparentami z ekologicznymi hasłami, promując dbałość o czystość. Nie zabrakło również marzann wykonanych z papieru i tkanin. Happening ekologiczny zakończył się uroczyście przedstawieniem przygotowanym przez uczniów oraz wręczeniem upominków dla autorów najlepszych haseł proekologicznych i wiosennych marzann.