Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę! grafika
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę! grafika

Wraz ze zbliżającą się jesienią i zimą co roku nasuwa się to samo pytanie — dokarmiać, czy nie dokarmiać? Na to pytanie rokrocznie odpowiada Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” prowadząc akcję dokarmiania zwierząt o charakterze edukacyjnym. W ramach akcji pracownicy Parku przeprowadzają również w szkołach na terenie Parku i otuliny prelekcje i pogadanki  w temacie zasadności oraz prawidłowego dokarmiania. Zgłoszenia placówek zainteresowanych takim spotkaniem przyjmowane są w sekretariacie Parku –  tel. 55 247 71 06.
Podobnie jak w roku ubiegłym zapraszamy do udziału w akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”. Inicjatorem działań jest Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Partnerami akcji są: Nadleśnictwo Elbląg, Koło Łowieckie Sokół nr 7 w Gdańsku oraz Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim. Patronat medialny nad imprezą objął Dziennik Bałtycki. Działania w ramach akcji dofinansowane są ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
Pierwsze nasiona kasztanowców i dębów już się pojawiły, zatem można rozpocząć ich zbieranie. Jednak aby dotrwały do finału akcji, która odbędzie się pod koniec października, należy je przechowywać w skrzynkach lub workach materiałowych w dobrze przewietrzonym, suchym miejscu. Inaczej zawilgną i spleśnieją, stając się nieprzydatne zwierzętom. W szkołach z terenu Parku i otuliny będą wystawione kosze, do których uczniowie będą mogli wrzucać kasztany i żołędzie. Pracownicy Parku będą je na bieżąco odbierać.
Pamiętajmy: nie zbieramy nasion z zadrzewień śródpolnych, dawnych siedlisk osadniczych, lasów itp. Najlepiej poszukać ich na terenie swoich podwórek, poboczy dróg w obszarach zabudowanych oraz innych miejsc, do których na pewno nie dotrą dzikie zwierzęta. Wyrazem wdzięczności za trud włożony w akcję będą drzewka. Dla szkół, które zbiorą najwięcej kasztanów i żołędzi przygotowane zostaną również ogniska z kiełbaskami, którym towarzyszyć będą pogadanki na temat dokarmiania i zwyczajów leśnych zwierząt.
W ubiegłym roku podczas akcji zebrano blisko 4 tony tych nasion. Kasztany stanowią przysmak danieli, a z żołędzi skorzystają dziki i sarny. Treściwa karma, w postaci takiej, jaką zwierzęta znajdują w przyrodzie, to  najlepsza pomoc ofiarowana zwierzętom przez człowieka.
Zapraszamy!