Policzyliśmy bociany!

Policzyliśmy bociany! grafika
Policzyliśmy bociany! grafika

Jak co roku pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” inwentaryzowali bocianie gniazda na terenie Parku i otuliny. W tym roku akcja miała szczególny charakter.

W pierwszych dniach lipca pracownicy naszego Parku odwiedzili wszystkie bocianie gniazda na terenie naszej jednostki. Dodatkowo poszerzyliśmy nasze obserwacje o część gminy Stegna, która zazwyczaj znajduje się poza obszarem naszego zainteresowania. W tym roku jednak, z uwagi na VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego, podjęliśmy się koordynacji akcji na terenie gmin Krynica Morska, Sztutowo (w całości na terenie Parku i otuliny) oraz Stegna, co zobligowało nas do odwiedzenia terenów poza otuliną naszego Parku. Jak innowacje to innowacje! Dzięki zakupionym w tym roku dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku rowerom – gminę Sztutowo – poprawiając przy okazji swoją kondycję na żuławskich bezdrożach –  inwentaryzowały nasze pracowniczki.

Łącznie zinwentaryzowano 69 gniazd, z czego na teren Parku i otuliny przypadło 44. W porównaniu z rokiem ubiegłym zajęte na terenie PKMW zostały 34 gniazda, w których pary doczekały się 92 piskląt. Rekordzistami zostały pary bocianie z miejscowości Dworek i  Chełmek, w których naliczyliśmy 5 piskląt. Taki stan rzeczy jest możliwy, dzięki odpowiednim warunkom panującym w okolicy gniazda – łąki kośne i pastwiska, niewielkie zbiorniki wodne, dzięki którym ptaki znajdują wystarczającą ilość pożywienia, aby wykarmić tak dużą rodzinę.

Jak widać „nasze” bociany mają się dobrze. Zobaczymy co przyniesie liczenie bocianów – czy nadal co czwarty bocian będzie Polakiem? A może ta liczba się zwiększy!