Plan ochrony dla PKMW został ustanowiony

Data: 26-03-2024

25 marca 2024 na przedostatniej sesji obecnej kadencji Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 788/LXIII/24  o ustanowieniu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana". Jest to jeden z najważniejszych momentów w historii Parku, gdyż finalizuje to wiele lat pracy i podejść do utworzenia jego planu ochrony.

Dziękujemy Panu Wicemarszałkowi Józefowi Sarnowskiemu za zaprezentowanie dokumentu przed Radnymi Sejmiku, a im samym za praktycznie jednogłośne "Tak" dla ochrony krajobrazu i wartości historyczno-kulturowych na naszej pięknej Mierzei Wiślanej.

Plan ochrony Parku wejdzie w życie w dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(tekst i zdjęcia: SN)