Ogławianie wierzb

Data: 16-03-2011
Ogławianie wierzb grafika
Ogławianie wierzb grafika
Ogławianie wierzb grafika
Ogławianie wierzb grafika
Ogławianie wierzb grafika
Ogławianie wierzb grafika

     Początek naszych prac to jak co roku pozyskanie 2,5 metrowych żywokołów wierzbowych. Pozyskujemy je poprzez ogławianie wierzb (obcięcie gałęzi). Jest to korzystne zarówno dla samego drzewa, jak i ze względów ekonomicznych. Wierzby, które nie są ogławiane po kilkunastu latach rozłamują się pod ciężarem konarów. Obcięte odpowiednio wcześniej gałęzie mogą stanowić doskonały materiał do wygrodzeń posesji, pastwisk, drobnych napraw lub jako materiał na opał, a w naszym przypadku do rozmnożenia. Już od XVI w szpalery wierzb, nasadzane przez olędrów i ich następców przy rowach lub w postaci pasów wiatrochronnych, stanowiły stały element tradycyjnego krajobrazu żuławskiego do czasów II wojny światowej. Zniszczenia wojenne stopniowo dobudowywano, począwszy od lat 50-tych XX w. Niestety w latach 90-tych nastąpiło zahamowanie procesu zadrzewiania i zaznaczyła się tendencja do rabunkowej deforestacji. Obecnie w polskim krajobrazie rolniczym rośnie średnio około 4,6 drzewa/1 ha, jednakże wskaźnik zadrzewień powinien wynosić około 10 drzew/1 ha.