Nowi mieszkańcy naszych zbiorników wodnych.

Data: 21-11-2017

     Od kilku lat pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” podejmują działania mające na celu kompleksową ochronę bioróżnorodności Parku i jego otuliny. Przedmiotem naszego zainteresowania już od ponad 5 lat są oczka wodne i niewielkie zbiorniki wodne, które bez wątpienia stanowią swoiste ostoje przyrody, gdzie koncentruje się bogactwo gatunkowe Żuław Wiślanych. Szczególną opieką, dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Sztutowie, otoczyliśmy zbiorniki wodne w Płoninie, które powoli, ale systematycznie rewitalizujemy, aby zapewnić dogodne miejsca bytowania dla ptaków i licznych zwierząt. Po wymodelowaniu brzegów, przebudowie zniekształconej roślinności, zabiegach pielęgnacyjnych i stworzeniu w okolicy remizy śródpolnej, przyszedł czas na uzupełnienie zasobów ryb. Jesień to dobry czas na zarybianie zbiorników. Temperatura powietrza spada – można więc bezpiecznie przetransportować narybek. W ostatnich dniach października do naszych zbiorników trafiły w niewielkiej ilości osobników gatunki rodzimych ryb: lin, karaś, szczupak. Mamy nadzieję, że rybki pomyślnie zaaklimatyzują się w nowym otoczeniu. Zbiorniki są wprawdzie udostępnione dla wędkarzy, ale mamy nadzieję, że zainteresowani dadzą szansę podrosnąć naszym nowym lokatorom, a może nawet ich oszczędzą. W przyszłości chcielibyśmy wyłączyć mniejszy ze zbiorników z użytkowania wędkarskiego ze względu na konieczność ochrony jego nieprzeciętnych walorów.

 

Grafika 1: Nowi mieszkańcy naszych zbiorników wodnych.
Grafika 2: Nowi mieszkańcy naszych zbiorników wodnych.
Grafika 3: Nowi mieszkańcy naszych zbiorników wodnych.