Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

Data: 22-10-2012
Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” grafika
Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” grafika
Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” grafika
Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” grafika
Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” grafika
Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” grafika
Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” grafika

Turystyczna infrastruktura dydaktyczna Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny jest wciąż niedostateczna. Stąd zrodził się pomysł stworzenia ścieżki umożliwiającej poznanie najważniejszych walorów przyrodniczych i historycznych naszego regionu. Dzięki porozumieniu z Nadleśnictwem Elbląg, które również sfinansowało postawienie dwóch tablic Park uzyskał pozwolenie na umiejscowienie obiektu na terenach leśnych w pobliżu siedziby Parku.

Uroczystego otwarcia ścieżki dokonali kierownik Parku - Wojciech Woch, Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego – Pani Barbara Ogrodowska , Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg - Mariusz Potoczny oraz Wójt Gminy Sztutowo - Stanisław Kochanowski w towarzystwie zaproszonych gości. Następnie wszyscy ruszyli w pierwszą na ścieżce lekcję terenową. Na czternastu przystankach ścieżki edukacyjnej zapoznać się można z przepisami porządkowymi obowiązującymi na ścieżce, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego, warstwową budową lasu, składem drzewostanu Mierzei Wiślanej z nauką rozpoznawania gatunków drzew liściastych i iglastych oraz specyfiką gospodarki leśnej. Kilka tablic tematycznych poświęconych jest bogatej faunie Parku, grzybom i porostom. We współpracy z Muzeum Stutthof przygotowano również tablicę o historii z okresu II Wojny Światowej. Barwne tablice o ciekawej tematyce zdecydowanie przykuwają uwagę. Pracownicy Parku zadbali również o miejsce odpoczynku. Przy ostatniej tablicy poświęconej burzliwej historii lasów Mierzei Wiślanej przygotowane jest miejsce z ławkami.

Ścieżka ma 1.9 km dł. Wejście znajduje po lewej stronie się przed bramą wjazdową na teren Oczyszczalni Ścieków w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2. Trasa ścieżki przebiega wokół tego obiektu i jej wyjście znajduje się naprzeciw punktu wejścia.

Zapraszamy zatem na ścieżkę „Las wokół nas”.