Nasze wierzby ogłowione, a nowe drzewa posadzone.

Data: 15-03-2019

W ostatnich tygodniach pracownicy Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana", nie zważając na kapryśną pogodę, pracowali w terenie - ogławiali wierzby, sadzili drzewka i zabepieczali je przezd zgryzaniem przez zwierzynę.

Ogławianie wierzb to tradycyjne zabiegi pielęgnacyjne, które mają na celu ochronę kruchych pni drzew przed rozerwaniem pod ciężarem ciągle rosnących konarów. Dzięki odpowiedniemu podcięciu gałęzi wydłużamy żywotność wierzb. Dzięki ogłowieniem mamy również drobne korzyści materialne - pozyskany z ogłowień materiał posłuży jako opał lub materiał do drobnych prac naprawczych w gospodarstwie.

Zabiegi tego typu wykonuje się u schyłku zimy w naszym regionie odbywało się to zazwyczaj w marcu. Ważne jest, aby konary podciąć zanim drzewo rozpocznie wegetację. Tegoroczna aura ponagliła nasze prace, które wykonaliśmy już w końcu lutego.  Tym razem ogłowiono wierzby posadzane 10 lat temu. Był to dla nich pierwszy zabieg tego typu. Zazwyczaj pierwszy zabieg podcięcia wierzb wykonywaliśmy po 5-6 latach od posadzenia. Niestety w przypadku tych wierzb powolne tempo wzrostu gałązek nie rodziło potrzeby ogłowienia. Powodem takiej sytuacji była nieostrożność miejscowego rolnika i przeniesienie oprysków na roczne żywokoły.  Po tym zdarzeniu mocno spowolniły one swój wzrost, u wielu z nich zaobserwowano częściowy zanik korony, część została zastąpiona nowymi żywokołami. Dopiero w bieżącym roku zaistniała koniczność ogłowienia naszych wierzb.

Tegoroczne prace sprawiły że wszystkie dotychczas posadzone przez nas wierzby zostały już przynajmniej raz ogłowione. W przyszłym roku zaczniemy zabiegi „od nowa”, tzn. wytypujemy wierzby, które będą wymagały ogłowienia.  Tym samym wpiszemy się w odwieczny cykl przyrody.

Gdy tylko uporaliśmy się z ogłowieniami, przystapiliśmy do nasadzeń drzewek. Do szpalerów wierzbowych trafiły stare odmiany jabłoni, które w przyszłości zagęszczą pasy naszych zadrzewień, stworzą miejsca schronienia dla zwierząt,  a także stanowić będą rodzaj swoistej stołówki. Drzewka zabezpieczono specjalnymi osłonkami i wzmocniono palikami, gdyż silne wiatry i zgryzanie przez zwierzynę, to główne zagrożenia na pierwszym etapie wzrostu młodych drzewek.

Prace prowadzone były w ramach zadania: <Ochrona przyrody i środowiska oraz edukacja ekologiczna w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie>.

 

Ogławianie wierzb
Ogławianie wierzb
Ogławianie wierzb
Ogłowiona młoda wierzba.
Sadzimy drzewka by zagęścić szpalery wierzbowe oraz stworzyć dogodne warunki bytowania dla zwierząt.
Sadzimy drzewka.