Na upały trochę wody – nie tylko dla ochłody

Na upały trochę wody – nie tylko dla ochłody grafika
Na upały trochę wody – nie tylko dla ochłody grafika

Okres deficytu wody, jaki obserwujemy w ostatnim czasie w naszym regionie spowodował, że wyschły wszelkiego rodzaju „kałuże”, z których korzystają m.in. ptaki. W związku z tym pracownicy Parku, cały czas na bieżąco dopuszczają wodę do wykonanego wiosną zagłębienia. Sobie tylko znanym ptasim wywiadem, natychmiast dowiadują się o tym ptaki, które przylatują skorzystać z naszej pomocy. Zgodnie z przewidywaniami zbiornik i jego najbliższą okolicę licznie odwiedzają różnorodne gatunki ptaków. Najbardziej cieszą nas kuligi, których kilka – kilkanaście osobników, regularnie odwiedza nasz zbiornik, obserwujemy liczne czajki, z których część to zapewne ptaki, które wyprowadziły lęgi w sąsiedztwie oczka. Podobnie jest z rycykami, lęgnącymi się tu od kilku lat.
Taki zbiornik wodny to prawdziwy raj dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych, które w ostatnim czasie przemieszczają się w poszukiwaniu takiej swoistej oazy. Tu mogą napić się, wykąpać, odpocząć i oczywiście posilić się bezkręgowcami i owadami.
Dzięki środkom z WFOŚiGW w Gdańsku zakupiono quad z kosiarką i wykoszono okolice zbiornika. Ptaki uzyskały lepszą widoczność i poczucie bezpieczeństwa – w porę mogą czmychnąć przed drapieżnikami. Wkrótce – wykoszone zostaną również okolice tworzonych przez nas zadrzewień śródpolnych.