Mikołajek nadmorski – kolczasty obrońca wydm.

W sierpniu br. pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”  po raz kolejny uważnym okiem przyjrzeli się populacji mikołajka nadmorskiego we wschodniej części Parku.

Inwentaryzacja tej pięknej nadmorskiej rośliny zapoczątkowana została w 2005 r. Wtedy to po raz pierwszy policzono kępy mikołajka na całej długości linii brzegowej Parku i otuliny. Impulsem do podjęcia obserwacji były dane zawarte w publikacji z 1979 r.: Rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na polskim wybrzeżu (ĆwiklińskI E. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6).  Od momentu rozpoczęcia monitoringu, co roku pracownicy Parku wizytują poszczególne odcinki, wydm nadmorskich celem oceny stanu roślinności i stopnia zachowania siedlisk mikołajka. Tegoroczne obserwacje objęły wydmy od granicy państwa do 10 km włącznie.  Stwierdzono na tym terenie 587 kęp, z których aż 262 przypadają na blisko 5-cio km odcinek wybrzeża znajdujący się w projektowanym rezerwacie przyrody „Mikołajkowe wydmy”. Liczba ta nie uległa istotnej zmianie  w porównaniu z wynikami inwentaryzacji w poprzednich latach.  Najbogatsze stanowiska są na 1, 3, oraz 8 i 10 kilometrze wybrzeża. Miejscami obserwuje się skupiska do 10 kęp w jednym miejscu.

Oczywiście na wydmy nadmorskie obowiązuje całoroczny zakaz wstępu, z uwagi na ochornę tych wrażliwych siedlisk, jednak piękno krajobrazu, na które składa sie również ciekawa roślinność można podziwiać z plaży i dojść doplażowych. O ile na przedwydmiu i wydmie białej królują trawy i halofity (solanka kolczysta, rukwiel nadmorska), to na wydmie szarej w pełni lata odnajdziemy wiele ciekawych gatunków roślin, wśród których uwijają sie pracowicie przeróżne zwierzęta.

 

Ocena stanu mikołajka.
Ozdoba krajobrazu nadmorskiego - mikołajek nadmorski.
Na zboczach od strony południowej zdarzają się koncentracje do 10 kęp.
Kwiatostany mikołajka to rarytas dla motyli.
Kolczasty obrońca wydm - jedna z okazalszych kęp.
Również trzmiele chętnie odwiedzają koszyczki mikołajka.
Okolice Piasków to wciąż jedno z miejsc, gdzie mikołajek występuje licznie.
Groszek nadmorski.
Honkenia piaskowa
Jasieniec piaskowy.
Jastrzębiec baldaszkowy.
Jastrzębiec baldaszkowy.
Kocanki piaskowe.
Lnica wonna - gatunek ważny dla Wspólnoty.
Rukwiel nadmorska.
Solanka kolczysta.
Turzyca piaskowa -  "zasieki" dla piasku.
Płonne osobniki mikołajka tuż przy lesie.
W lesie też czasem trafia sie okaz mikołajka.
Wydma biała z przedwydmiem.
Wydma biała z przedwydmiem.
Wydma szara.
Roślinność wydmy szarej.
Wałkarz lipczyk.