Międzyregionalny konkurs rozstrzygnięty!

Data: 04-12-2012
Międzyregionalny konkurs rozstrzygnięty! grafika
Międzyregionalny konkurs rozstrzygnięty! grafika
Międzyregionalny konkurs rozstrzygnięty! grafika
Międzyregionalny konkurs rozstrzygnięty! grafika
Międzyregionalny konkurs rozstrzygnięty! grafika
Międzyregionalny konkurs rozstrzygnięty! grafika

Konkurs miał charakter między regionalny i objął swym zasięgiem dzieci i młodzież z placówek oświatowych położonych – zgodnie z tematem konkursu – wokół Zalewu Wiślanego. Nie mogło zatem i nas zabraknąć przy jego organizacji. Pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” wspierali głównych organizatorów koordynując przebieg konkursu na terenie Parku i jego otuliny oraz pozostałych terenów położonych w województwie pomorskim.

Zadaniem uczestników było za prezentowanie przyrody i krajobrazów występujących nad Zalewem Wiślanym. Konkurs miał na celu: upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów chronionych wokół Zalewu Wiślanego: Wysoczyny Elbląskiej, Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych, budzenie i propagowanie postaw poszanowania dla przyrody, zachęcenie do aktywnego wypoczynku i uprawiania turystyki umożliwiającej bezpośredni kontakt z przyrodą, kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Jak zwykle przy tego rodzaju konkursach komisja miała niezwykle trudne zadanie, a talent i wyobraźnia dzieci w całej krasie ukazały piękno i bogactwo świata przyrodniczego obu Parków.

W sumie w dwóch kategoriach wiekowych przyznano 49 nagród i wyróżnień. Bardzo dobrze spisali się artyści z naszego terenu. Laureatami pierwszych miejsc zostały: Katarzyna Jarocka (Świetlica przy GOK w Stegnie), Julia Haftkowska (Zespół Szkół w Stegnie), drugie miejsca przypadło Jagodzie Stępień (Zespół Szkół w Krynicy Morskiej), trzecie miejsce zajęli: Marta Walkowiak (Świetlica Środowiskowa W Sztutowie) oraz Jan Wieczorkowski (SOSW w Nowym Dworze Gdańskim). Było również 15 wyróżnień. Gratulujemy!