KONSULTACJE SPOŁECZNE

Data: 12-11-2020

W ślad za wcześniejszymi informacjami Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Prezesa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w sprawie przystąpieniu do sporządzania Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (pismo z 1 czerwca 2020 r.) zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu z interesariuszami Planu, podczas którego przedstawimy najważniejsze założenia prac nad tym dokumentem. Spotkanie to odbędzie się 26 listopada w godzinach 10.00-12.30 i ze względów epidemiologicznych zostanie przeprowadzone w trybie on-line. We wspomnianym powyżej terminie na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCk1mpwXifV609DdsmtbgpMg  zostaną przedstawione i omówione prezentacje przygotowane przez zespół autorski. Jednocześnie wszyscy zalogowani użytkownicy YouTube będą mogli zgłaszać na bieżąco swoje uwagi i pytania korzystając z dostępnej w trakcie spotkania funkcji czatu. Dostępu do funkcji takiego komentowania (spełniającej z konieczności rolę dyskusji) nie będą posiadały osoby niezalogowane ale będą one mogły oglądać wyemitowany materiał.

Zamieszczone na nim prezentacje będą dostępne do końca prac nad Planem ochrony dla PKMW. Informacje na temat tego projektu i postępu prac można znaleźć także na stronie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-quotmierzeja-wislanaquot/konsultacje-4/

Jednocześnie przypominamy, że formalne zgłaszanie uwag i wniosków do Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” jest możliwe do czasu zakończenia merytorycznych prac nad tym dokumentem, to jest do września 2022 r. i powinno odbywać się w formie pisemnej na adres: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”; ul. Gdańska 2; 82-103 Stegna lub na adres elektroniczny pkmw.planochrony@pomorskieparki.pl.

Pomimo tak niesprzyjających warunków epidemiologicznych, liczymy na wirtualne spotkanie z Państwem i konstruktywną dyskusję na temat potrzeb i możliwości ochrony walorów Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.