Konkursowa jesień w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

Koniec października i listopad to pracowity okres dla uczestników konkursów, które przeprowadzono w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”.


    Pierwszy to ogólnopolski konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, w którym nasi uczniowie startują po raz trzeci. Pracownicy Parku koordynują konkurs w pierwszych trzech etapach. Mogą w nim brać udział uczniowie klas 7 i 8 oraz III gimnazjalnych z gmin wchodzących w skład Parku i jego otuliny. Pierwszy z pięciu etapów odbył się 16 listopada w szkołach w Krynicy Morskiej, Sztutowie, Stegnie, Mikoszewie i Tujsku. Zgodnie z regulaminem w kolenym etapie gminnym spotkają się uczniowie z trzech szkół z Gminy Stegna. Drugi etap wytypuje uczestników z tej gminy do etapu III – pakowego, który odbędzie się w styczniu. Tu z kolei spotkają się najlepsze czteroosobowe drużyny z gminy Krynica Morska, Sztutowo i Stegna. Trzymamy kciuki.


    Drugim konkursem o skali powiatowej jest konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody – zacznijmy od siebie i swojej okolicy”. To już VIII edycja skierowana do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych z terenu Parku i otuliny oraz pozostałej części powiatu nowodworskiego. Konkurs również składał się z etapów: szkolnego i finałowego. Etap szkolny poprzedzony jest spotkaniem z pracownikiem Parku i pogadanką tematyczną. W tym roku w 10 spotkaniach udział wzięło 429 uczniów z 12 szkół podstawowych. Podobnie jak w latach ubiegłych pracownik Parku przypominał uczniom, czym zajmuje się ekologia, jakie działania z zakresu ochrony czynnej podejmowane są na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenie naszego Parku i otuliny, roli krajobrazu w przyrodzie i życiu człowieka, walorach Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i innych form ochrony przyrody. Do testu w etapie szkolnym przystąpiło 133 uczniów.

      Finał VIII edycji odbył się 21 listopada 2018 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Sztutowie. Przystąpiło do niego 34 uczniów. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Pierwsze miejsce zajęła Marcelina ze Szkoły Podstawowej w Stegnie, drugie miejsce zajęła Zuzanna ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie. Trzecie miejsce  przypadło Aleksandrze z Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim oraz Tymoteuszowi ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie.

Nagrody otrzymali wszyscy finaliści dzięki dofinansowaniu konkursu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
Gratulujemy!

 

 

W oczekiwaniu na finał. Fot. A. Sokołowska
Ostatnie instrukcje i słowa otuchy od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sztutowie. Fot. A. Sokołowska
Najprzyjemniejsza część konkursu - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Fot. A. Sokołowska
Każdy otrzymał nagrodę i podziękowanie. Fot. A. Sokołowska
Laureatka konkursu wraz z pracownikami naszego Parku. Fot. A. Sokołowska