Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.

Data: 13-11-2015

     W kolejnej edycji konkursu tym razem wystartowały reprezentacje wszystkich 12 placówek z powiatu nowodworskiego. W okresie od 7 do 21 października w szkołach odbyły się pogadanki, w trakcie których pracownica Parku – Jolanta Bulak omówiła zakres wiadomości do konkursu. W tym roku tematem przewodnim były ptaki, a pod hasłem „Chronię ptaki – chronię siebie” kryły się zagadnienia związane m.in. z rolą ptaków w przyrodzie i życiu człowieka, sposobów ich ochrony w tym projektów realizowanych w ciągu ostatniej dekady na rzecz ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji szkół w pogadankach niejednokrotnie uczestniczyli wszyscy uczniowie. Łącznie w 17 spotkaniach uczestniczyło ponad 500 osób, natomiast do etapu szkolnego przystąpiło blisko 200 uczniów.
     Finał konkursu odbył się  9 listopada 2015 r. w siedzibie Parku. Z pytaniami zmagało się 35 uczniów ze szkół z Krynicy Morskiej, Sztutowa, Stegny, Jantaru, Drewnicy, Tujska, Marzęcina, Kmiecina, Ostaszewa oraz SP 1 i SP 2 z Nowego Dworu Gd. Po dogrywce o 1 miejsce, zwyciężczynią została Marika Stolarz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie, 2 miejsce zajął Oleg Kuczma z Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej, a 3 miejsce przypadło Patrycji Zielińskiej z Zespołu Szkół w Sztutowie.
     Wszyscy finaliści otrzymali nagrody zakupione dzięki dofinansowaniu konkursu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. 

Grafika 1: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.
Grafika 2: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.
Grafika 3: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.
Grafika 4: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.
Grafika 5: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.
Grafika 6: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.
Grafika 7: Konkurs z wiedzy ekologicznej „Jestem integralną częścią przyrody” za nami.