Jubileusz Gminy Stegna

Data: 16-01-2023

W dniu 4 stycznia 2023 r. kierownik naszego Parku Wojciech Woch uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Gminy Stegna, która zapoczątkowała obchody 50-lecia Gminy.

W okresie powojennym Gmina Stegna zaistniała na krótko, bo 5 października 1954 roku w miejsce gmin powstawały „gromady”. "Na nowo" Gmina Stegna została utworzona na mocy uchwały nr XVIII/108/72 WRN w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r.

W uroczystości inaugurującej obchody uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Wójt Ewa Dąbska oraz Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Ogrodowski złożyli podziękowania samorządowcom, mieszkańcom i wszystkim, którzy na przestrzeni lat tworzyli gminę. Podczas uroczystości zostały wręczone pamiątkowe monety wybite specjalnie na tę okazję. Jedną z nich otrzymał również kierownik naszego Parku, jako wyraz uznania za wieloletnią współpracę z Gminą Stegna. My również doceniliśmy ten fakt i na ręce Pani Wójt przekazaliśmy zaszczytny tytuł 'Przyjaciela Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana"'.

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” został utworzony w 1985 r. i choć nie obejmuje swoimi granicami terenu Gminy Stegna, od wielu lat istnieje ścisła współpraca i realizowane są wspólne działania na rzecz ochrony przyrody regionu, promocji walorów oraz edukacji ekologicznej. Większa część Gminy to tzw. otulina Parku, czyli strefa zabezpieczająca teren Parku przed niesprzyjającymi czynnikami, mogącymi negatywnie wpływać na jego środowisko przyrodnicze i krajobraz. To również tu, w Stegnie od 1999 r. znajduje się siedziba Parku, w której w ub. roku powstało Centrum Edukacji Ekologicznej, promujące walory krajobrazowe Mierzei Wiślanej i Żuław. Na przestrzeni minionych dekad zrealizowaliśmy wiele wspólnych akcji: kampanię „Chroń przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń”, w trakcie której uprzątano odpady z cennych siedlisk przyrodniczych, wydaliśmy wspólnie edukacyjną książkę dla dzieci i młodzieży „Mierzeja W. i jej duch”, pozostajemy w ścisłej współpracy z jednostkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej. Uczestniczymy w imprezach plenerowych – piknikach rodzinnych, dożynkach, Mistrzostwach Świata w Poławianiu w Bursztynie, na których wspólnie edukujemy. Za nami również niezliczona ilość wspólnych wizji terenowych z Urzędem Gminy Stegna przy przeróżnych sprawach, związanych z ochroną przyrody, krajobrazu i walorów historyczno-kulturowych.

Dziękujemy za wyróżnienie i jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności oraz dalszego rozwoju Gminy Stegna.

Zaproszeni goście. fot. Archiwum UG Stegna
Kierownik Parku Wojciech Woch wręcza tytuł "Przyjaciela Parku PKMW". fot. Archiwum UG Stegna
Kierownik Parku Wojciech Woch odbiera pamiątkowy medal. fot. Archiwum UG Stegna
Kierownik Parku Wojciech Woch odbiera pamiątkowy medal. fot. Archiwum UG Stegna
Kilka słów o współpracy. fot. Archiwum UG Stegna
Pamiątkowy medal. fot. JB