IX Forum Pamięci na Mierzei Wiślanej

Po raz kolejny pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” mieli przyjemność zaprezentować walory regionu uczestnikom IX Forum Pamięci.

W dniach 5-6 września 2018 roku w Muzeum Stutthof gościli uczestnicy dorocznego spotkania pracowników polskich muzeów i miejsc pamięci -  ponad 60 osób (muzealników, naukowców z ośrodków akademickich oraz delegacji z Muzeum Holocaustu z Waszyngtonu i przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Organizatorami spotkania były Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Jak zwykle uzupełnieniem sesji plenarnych była wyprawa terenowa poświęcona na poznanie Mierzei Wiślanej. Tym razem pracownicy naszego Parku zaprezentowali uczestnikom Forum wschodnią część Parku. Pierwszym punktem była niedawno otwarta ścieżka edukacyjna i wieża obserwacyjna na Wzgórzu Pirata, gdzie omówiona została awifauna naszego regionu. Następnie udaliśmy się do punktu widokowego tzw. klifu nadzalewowego w sąsiedztwie miejscowości Nowa Karczma (Piaski), skąd  można było podziewać panoramę Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej. Była to okazja do poruszenia tematyki dotyczącej genezy regionu, dynamiki rozwoju wydm nadmorskich oraz obszarowych form ochrony przyrody. Znad Zalewu Wiślanego przeszliśmy nad Zatokę Gdańską na krótkie spotkanie z morzem, gdzie można było zaznajomić się ze specyficzną florą i pojęciem sukcesji naturalnej. Spotkanie zakończyło się w Przebrnie w wiacie Nadleśnictwa Elbląg, gdzie rozgorzały dyskusje nad historią tego niezwykłego miejsca i jej niemymi świadkami – polderem Przebrno i kamieniami granicznymi Wolnego Miasta Gdańska.

Na wieży obserwacyjnej "Wzgórze Pirata". Fot. M.Owsiński grafika
Większość pozostała na dolnym tarasie podziwiajac krajobraz i słuchając przewodniczki. Fot. M.Owsiński grafika
Niekórzy od razu wzięli się za oberwacje ptaków. Fot. M.Owsiński grafika
O powstawaniu klifu i Zalewie Wiśłanym słów kilka. Fot. M.Owsiński grafika
W drodze na klif nadzalewowy. Fot. M.Owsiński grafika
Prawdziwe zaślubiny z morzem. Fot. M.Owsiński grafika
Zasłużona chwila wytchnienia na pięknej szerokiej plaży u stóp wydm. Fot. M.Owsiński grafika