IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami.

IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika
IV Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej” za nami. grafika

Celem rajdu było zaprezentowanie jego uczestnikom projektów ochrony przyrody realizowanych przez naszą jednostkę dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piechurzy pod okiem naszych pracowników przemierzali żuławskie pola i łąki, gdzie w cieniu stworzonych przez nas zadrzewień śródpolnych mogli wysłuchać wielu ciekawych informacji na temat dobroczynnej roli zadrzewień i szpalerów wierzbowych. Rowerzyści zapoznali się z cennymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami, zadrzewieniami śródpolnymi oraz historią regionu.  Wszyscy zaś podziwiali rycyki – które bez wątpienia stały się atrakcją rajdu, czajki, żurawie, bieliki, setki łabędzi na Zalewie Wiślanym i wiele innych ptaków. Nie obyło się również bez warsztatów botanicznych, podczas których uczestnicy rajdu rozpoznawali rodzime i obce gatunki flory.
Przy wspólnym ognisku, pracownicy Parku przybliżyli tegoroczny projekt: „Ochrona bioróżnorodności siedlisk ptaków na terenie PKMW i jego otuliny”. Potem przeprowadzono test z wiedzy nt. przyrody Parku i otuliny oraz ogólnych wiadomości ekologicznych. Najmłodsi grali z zacięciem w naszą grę planszową, a dorośli dyskutowali o problemach związanych z ochroną przyrody w naszym regionie, potrzebie prowadzenia projektów w celu zachowania cennych przyrodniczo obszarów.