Inwentaryzacja mikołajka nadmorskiego i lnicy wonnej w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"

Już od trzeciej dekady lipca i przez cały sierpień nasz zespół w składzie: Jolanta Bulak, Barbara Cieśluk, Sebastian Nowakowski i Agata Zakrzewska oraz pracownicy Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni: Krystian Babski (kierownik Obwodu Sztutowo), Marcin Skrzypek i Monika Zakrzewska — penetrował pas techniczny, rejestrując wszystkie interesujące znaleziska przyrodnicze. W tym roku oprócz badań populacji roślin mieliśmy również unikalną możliwość oceny zmian morfologii wydm i porastających je chronionych siedlisk przyrodniczych, spowodowanych ubiegłorocznym zdarzeniem nadzwyczajnym — orkanem „Ksawerym”. W wielu miejscach morze zabrało wydmy niemal zupełnie aż do ściany lasu, w innych po abrazji pozostały podcięcia „klifowe”, które spowodowały przesunięcia wydm szarych i ich obsunięcia. Perspektywy odbudowy wydm są jednak pomyślne — Mierzeja Wiślana to wybrzeże akumulacyjne, do którego dociera spora ilość materiału mineralnego, a dodatkowo regeneracja siedlisk jest wspierana odpowiednimi zabiegami ochronnymi. Jak rok wcześniej, zbadaliśmy rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego oraz lnicy wonnej w obszarze planowanego rezerwatu przyrody (do 6-tego km wybrzeża). Stwierdziliśmy przy tym, że o ile populacja mikołajka nie wykazuje w tym roku znacznych odchyleń od wartości z zeszłych lat, o tyle w przypadku lnicy abrazja zabrała kilka punktów, w których gatunek występował. Jest to jednak, mimo swojego dramatycznego charakteru, zjawisko naturalne, wpisane w biologię gatunku. Badania nasze będziemy jeszcze kontynuować we wrześniu, w celu oceny całej tegorocznej populacji mikołajka i lnicy w PKMW i jego otlinie.
Składamy gorące podziękowania Inspektoratowi Ochrony Wybrzeża za nieocenioną pomoc na różnych etapach naszej inwentaryzacji oraz  wsparcie personalne w terenie.

 

Grafika 1: Inwentaryzacja mikołajka nadmorskiego i lnicy wonnej w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 2: Inwentaryzacja mikołajka nadmorskiego i lnicy wonnej w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 3: Inwentaryzacja mikołajka nadmorskiego i lnicy wonnej w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"
Grafika 4: Inwentaryzacja mikołajka nadmorskiego i lnicy wonnej w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana"