Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.

Data: 02-11-2015

    Wzorem lat ubiegłych Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” zorganizował zbiórkę kasztanów i żołędzi  dla zwierząt leśnych. Na terenie Parku i otuliny dary jesieni odbierane były na bieżąco przez pracowników Parku ze szkół oraz z GOKSiR w Stegnie.  W pozostałej części powiatu nowodworskiego uczestnicy akcji, stosując się do wskazówek, dzielnie gromadzili zapasy na swoich podwórkach i przywieźli je na finał.
   I tak: uczniowie ze szkół z Drewnicy, Jantaru, Stegny, Sztutowa i Tujska oraz GOKSiR zebrali dotychczas blisko 2,5 tony kasztanów i żołędzi.  Podczas samego  finału zebrano ponad 1600 kg owoców. Nagrodą za zebrane owoce drzew były oczywiście drzewka, zakupione dzięki dofinansowaniu akcji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
     Akcji partnerowali: Nadleśnictwo Elbląg, Koło Łowieckie Sokół Nr 7 z Gdańska oraz Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim. Patronat medialny objął Dziennik Bałtycki.
      Z darów jesieni najbardziej ucieszą się oczywiście daniele, dziki i sarny. Wkrótce dla  uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę przygotowane zostaną ogniska (termin należy uzgodnić z pracownikami Parku), w trakcie których odbędą się pogadanki tematyczne zarówno o samym dokarmianiu, jak i ogólnych walorach przyrodniczych Parku.

Grafika 1: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.
Grafika 2: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.
Grafika 3: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.
Grafika 4: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.
Grafika 5: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.
Grafika 6: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.
Grafika 7: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.
Grafika 8: Finał akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – drzewko za kasztany i żołędzie”.