Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”.

Data: 28-01-2011
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie z ekologią w tle w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”. grafika
Ferie to czas odpoczynku od szkolnych obowiązków, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dla tych, którzy pozostają na ten czas w miejscach zamieszkania świetlice środowiskowe i wiejskie przygotowują ciekawe zajęcia, aby nuda nie wkradła się w zimowe dni. Z zajęć mogą też skorzystać dzieci przyjeżdżające na Mierzeję na wypoczynek.
Podobnie jak w ubiegłym roku, pracownicy Parku uczestniczą w tych spotkaniach, próbując zaszczepić dzieciom i młodzieży chęć poznawania walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” oraz motywując je do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
20 stycznia odbyły się trzy spotkania w świetlicach w Sztutowie i w Stegnie, w których uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. W pierwszej części spotkania Pracownik Parku nawiązując do aktualnych działań w ramach akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”  omówił zwierzęce strategie na przetrwanie zimy. Zwierzęta zazwyczaj radzą sobie doskonale w poszukiwaniu pokarmu, a pomoc człowieka staje się konieczna dopiero w przypadku trudnych warunków atmosferycznych. Konsekwencją nieprzemyślanych działań człowieka i niewłaściwego sposobu dokarmiania może być utrata umiejętności odszukiwania pokarmu w naturalnym środowisku (przyzwyczajenie się zwierząt do łatwo dostępnego pokarmu w dużej ilości) lub choroby (pokarm złej jakości). Dzieci dowiedziały się, że osoby decydujące się na prowadzenie dokarmiania ptaków, przyjmują na swoje barki bardzo odpowiedzialne zadanie, aby pomagać, a nie szkodzić.
W drugiej części spotkania dzieci dowiedziały się o walorach historycznych i kulturowych regionu, w którym mieszkają. Strefa ochronna Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” to w głównej mierze obszar Żuław Wiślanych. Na podstawie prezentacji „Żuławy – kraina na wodzie” uczestnicy spotkania zapoznali się z genezą Żuław, krajobrazem kulturowym – charakterystycznym budownictwem, zabytkami sakralnymi, wiatrakami oraz budowlami hydrotechnicznymi, a przede wszystkim o wyglądzie regionu, będącego efektem wielowiekowej działalności wód Wisły i wielu pokoleń ludzi. Wszystkie składowe stanowią o unikalnym charakterze tego obszaru.
Jest to kraina pod wieloma względami wyjątkowa i różnorodna, warto zatem wybrać się na wycieczkę by zapoznać się z bogatą historią i kulturą Żuław Wiślanych.
27 stycznia zgodnie z zapowiedzią zajęcia odbyły się w terenie. Udaliśmy się na pieszą wycieczkę, podczas której wspólnie obserwowaliśmy las zimową porą. Zarówno zgromadzony przez dzieci jak i zakupiony przez nas pokarm został dostarczony do leśnej stołówki . Były ziemniaczane obierki i marchewka, jabłka, ziarno oraz specjalnie przygotowana mieszanka tłuszczy i nasion. Potem przyszedł czas na mini konkursy i rozwiązywanie zadań. Dzieci odpowiadały na pytania „Zimowego quizu”, na fotografiach rozpoznawały ptaki i odbite przez nas na śniegu tropy zwierząt. W nagrodę otrzymały kalendarze i foldery. Na koniec wspólnie przy ognisku śpiewając piosenki piekliśmy kiełbaski. Dzięki obecności naszego zaprzyjaźnionego, emerytowanego leśniczego dzieci mogły wysłuchać wielu ciekawych opowieści o zwyczajach zwierząt leśnych.