Etap parkowy XVII edycji ogólnopolskie konkursu o parkach krajobrazowych za nami!

Data: 19-01-2018

Idea tworzenia parków krajobrazowych w Polsce zrodziła się na przełomie lat 40/50-tych XX w. Zgodnie z pierwotną koncepcją, parki krajobrazowe służyć miały pielęgnowaniu estetyki krajobrazu, a jedną z ich głównych funkcji miała być turystyka, w tym o charakterze masowym.  W  latach 70-tych zaczął przeważać pogląd, że w parkach krajobrazowych ochronie powinna podlegać całość środowiska przyrodniczego, a turystyka powinna zostać ograniczona do form niekolidujących z ochroną przyrody. Obecnie na terenie Polski funkcjonują 122  Parki. Zgodnie z zapisem Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oprócz ochrony wartości przyrodniczych, głównymi celami funkcjonowania parków krajobrazowych jest zachowanie tradycyjnego krajobrazu oraz udostępnienie społeczeństwu obszaru parku w celach rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ważną rolą Parków Krajobrazowych jest prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej i krajobrazowej, a jednym  z narzędzi umożlwiających realizację tego zadania są konkursy z wiedzy ekologicznej. 

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowany jest od XVII lat. Od dwóch lat w zmaganiach konkursowych uczestniczą również gimnazjaliści z gmin położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny. Konkurs ma na celu pogłębienie wiadomości w tym temacie, ale przede wszystkim poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, motywowanie uczniów do działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska poczynając od inicjatyw w najbliższym otoczeniu. Do ważnych celów należy także wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. Ważnym atutem konkursu jest również integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

Jak co roku poszczególne komórki PZPK zajmą się realizacją etapów I-III.  W bieżącej edycji 2017/2018 na pracownikach Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” spoczywa dodatkowo koordynacja poszczególnych etapów na terenie województwa pomorskiego.

Na terenie naszego Parku do pierwszego etapu przystąpiło blisko 30 uczniów z klas gimnazjalnych z Krynicy Morskiej, Mikoszewa, Stegny, Sztutowa oraz Tujska.  W drugim etapie tzw. gminnym spotkały się zwycięskie czwórki ze szkół z Gminy Stegna. Ostatecznie drużyna z Mikoszewa pokonała Tujsk i spotkała się w III etapie z uczniami ze Sztutowa i Krynicy Morskiej. Do IV etapu wojewódzkiego przeszła drużyna z Mikoszewa, która będzie walczyć o miejsce w finale ogólnopolskim z drużynami pozostałych parków woj. pomorskiego: Dolina Słupi, Nadmorskiego, Kaszubskiego, Wdzydzkiego, Zaborskiego. Finał już 23 marca, zatem przed naszymi uczestniczkami kilka tygodni wytężonej pracy.

Konkurs jest dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, dzięki czemu uczestnicy III  otrzymali drobne nagrody.

Grafika 1: Etap parkowy XVII edycji ogólnopolskie konkursu o parkach krajobrazowych za nami!
Grafika 2: Etap parkowy XVII edycji ogólnopolskie konkursu o parkach krajobrazowych za nami!
Grafika 3: Etap parkowy XVII edycji ogólnopolskie konkursu o parkach krajobrazowych za nami!
Grafika 4: Etap parkowy XVII edycji ogólnopolskie konkursu o parkach krajobrazowych za nami!