Ekologiczne zmagania młodych

Data: 22-03-2011
Ekologiczne zmagania młodych grafika
Ekologiczne zmagania młodych grafika

Wiedza ekologiczna stanowi ogół wiadomości i umiejętności dotyczących mechanizmów oraz procesów zachodzących w ekosystemach, a także zależności między różnymi formami działalności ludzkiej w środowisku przyrodniczym, a w szczególności o zanieczyszczeniach i zagrożeniach środowiska oraz sposobach profilaktyki.

Z tego typu tematyką zmagali się uczniowie gimnazjów Powiatu Nowodworskiego w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 17 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego Nowy Dwór Gdański. Test nie należał do łatwych, ale na tym etapie zmagali się już najlepsi – zwycięzcy etapu szkolnego.

Tradycyjnie oczekiwanie na wyniki wypełniła prelekcja wygłoszona przez naszego pracownika nt. „Żuławy Wiślane – kraina na wodzie”. Tematyka spotkania obejmowała historię i kulturę regionu oraz walory przyrodnicze regionu, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa żuławskiej części otuliny naszego Parku. W kontekście realizowanych przez Stegieński Odział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych projektów omówiono zalety tradycyjnego sposobu gospodarowania na żuławskich polach, który przecież już kilka wieków temu spełniał wymogi najnowszych ekologicznych trendów w rolnictwie. Wzrost świadomości obecnych mieszkańców Żuław Wiślanych w zakresie rolnictwa przyjaznego środowisku stanie się gwarantem wzrostu bioróżnorodności świata żywego i poprawy warunków bytowania roślin i zwierząt, a przede wszystkim dla człowieka.