Edukacja w plenerze w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”

Data: 30-06-2023

Edukacja ekologiczna wchodzi w skład działań instytucji zajmujących się ochroną przyrody. W  parku krajobrazowym ma ona szczególne znaczenie, gdyż ta forma ochrony przyrody jest otwarta dla turystów, a obowiązujące w jej obrębie przepisy prawa dają wiele swobody w korzystaniu z walorów przyrodniczych. W naszych spotkaniach, warsztatach, prelekcjach przekazujemy społeczeństwu wiedzę o cennych zasobach regionu i wskazujemy jak użytkować krajobraz, aby cieszyć się jego pięknem także w przyszłości.

W myśl maksymy „Poznaj, by zachować” nasi pracownicy korzystają z każdej okazji, aby przekazać informacje dotyczące naszego Parku i jego szczególnych atutów. Tegoroczne plenerowe pogadanki zapoczątkowaliśmy w majówkę na Festynie Rodzinnym „Bezpieczna Krynica”, gdzie spotkaliśmy się z pierwszymi turystami odwiedzającymi naszą piękną mierzeję. Dwukrotnie gościliśmy na festynach z okazji Dnia Dziecka – w Jantarze i w Stegnie, a następnie na festynie parafialnym w Stegnie. Jak zawsze staramy się zainteresować uczestników imprez plenerowych naszym stoiskiem, zachęcić do zadawania pytań na interesujące dla nich zagadnienia, udzielamy informacji nt. atrakcji przyrodniczych i edukujemy w zakresie bezpieczeństwa i właściwych zasad zachowywania się na terenie Parku, a tym samym w zakresie ochrony naszych najwrażliwszych siedlisk – wydm nadmorskich, brzezin bagiennych oraz rezerwatów przyrody, stanowisk lęgowych ptaków i ostoi innych zwierząt.

Wraz z nastaniem cieplejszych dni staramy się prowadzić jak najwięcej pogadanek w terenie. Spotykamy się z uczniami okolicznych szkół na ścieżkach przyrodniczych lub po prostu w naszym „mierzejowym” lesie, by obserwować z bliska przyrodę wsłuchując się w kojące dźwięki natury. Są to dla młodzieży okazje do poznania pospolitych roślin, ptaków i ssaków leśnych oraz genezy Mierzei i Żuław Wiślanych i antropogenicznych procesów, kształtujących oba regiony od momentu powstania do dnia dzisiejszego. Powołując się na historię, wskazujemy zagrożenia dla regionów i możliwości przeciwdziałania szkodliwej ingerencji człowieka w środowisko.

Ostatnio z naszej oferty korzystają coraz częściej osoby dorosłe, szczególnie seniorzy, którzy zachwyceni pięknem i specyfiką nadmorskiego krajobrazu, po spotkaniach z nami stają się ambasadorami ochrony przyrody PKMW w swoich miejscach zamieszkania.

Szczególny charakter edukacyjny ma nasz Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei Wiślanej”, który już po raz XII-ty odbył się w czerwcu br. Tegoroczną trasę również przygotowaliśmy tak, aby zaprezentować jak największą różnorodność elementów krajobrazu i bogactwa przyrodniczego naszego Parku – ekosystemy leśne, wydmy nadmorskie – przednie, białe szare i brunatne, szuwary i łąki nadzalewowe.

Właśnie rozpoczęły się wakacje, w trakcie których również prowadzimy edukację ekologiczną – zatem zapraszamy do naszej siedziby gdzie już od prawie roku funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej (szczegóły zwiedzania i tematyka zajęć: https://parkmierzeja.pl/co-robimy-5/edukacja-6/centrum-edukacji-ekologicznej-przy-parku-krajobrazowym-mierzeja-wislana-2/ ) oraz do spotkań w plenerze: https://parkmierzeja.pl/co-robimy-5/edukacja-6/gdy-chcesz-umowic-sie-na-zajecia/

Życzymy udanych wakacji i apelujemy o rozwagę i dbałość o własne bezpieczeństwo oraz, oczywiście, o poszanowanie przyrody!

Stoisko na festynie rodzinnym w Krynicy Morskiej. fot. JB
Festyn rodzinny w Krynicy Morskiej. fot. JB
Festyn parafialny w Stegnie. fot. JB
Uczestnicy warsztatów. fot. JB
Uczestnicy warsztatów. fot. JB
Uczestnicy warsztatów. fot. JB
Rajd pieszy - okolice Nowego Świata. fot. JB
Uczestnicy rajdu pieszego u południowych wybrzeży Zalewu Wiślanego. fot. JB
Rajd Pieszy - pogadanka o lasach mierzei. fot. JB
Zajęcia na ścieżce dydaktycznej "Las wokół nas". fot. MW
Pierwsi koloniści na ścieżce. fot.AS