Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

20 października 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. W tym dniu odbył się krótki spacer krajobrazowy z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Sztutowie oraz przeprowadziliśmy mini konkurs z nagrodami.

    Dlaczego akurat 20 października? Tego dnia - 20 lat temu we Florencji -podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową. We wstępie Konwencji możemy przeczytać, że: „Krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu społeczeństwa i jednostek, a jego ochrona, a także gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka”. Dokument ten wskazuje na ścisłe zależności pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem, w którym funkcjonuje. Krajobraz to szczególnie ważny element życia ludzi zamieszkujących w każdym zakątku świata  -  zarówno w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem. W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Rok później Rada Europy przyjęła tą datę za Międzynarodowy Dzień Krajobrazu.

    Jego celem jest  skierowanie uwagi ludzi na rolę krajobrazu w naszym życiu oraz uświadomienie nam wszystkim, że jakakolwiek podjęta przez nas decyzja ma wpływ na kształt i wygląd naszego otoczenia.

    Krajobraz to nie widok, pejzaż, płaski obraz – to niezwykle zróżnicowany zespół elementów biotycznych i abiotycznych, zależnych od siebie, tworzący określoną,  funkcjonalną całość. Krajobraz jest zasobem, z którego możemy czerpać konkretne korzyści – estetyczne (wpływające na nasze emocje i samopoczucie) i materialne. Niestety bardzo często zapominamy o tym i nie szanujemy naszego środowiska.

    Bohaterem tegorocznych obchodów były drzewa. Podczas naszego spaceru staraliśmy się zwrócić uwagę uczestnikom, że rola drzew nie ogranicza się tylko do funkcji produkowania tlenu. Spacer zaczęliśmy przy szkole, gdzie już można było zauważyć, że drzewa w krajobrazie miejscowości pełnią rolę również estetyczną – różne gatunki, pokrój, kolory – odpowiednio dobrane mogą stworzyć piękny przydomowy ogród, a sady dostarczą nam również owoców.

Najwięcej drzew jest oczywiście w lesie i to właśnie od rodzajów/gatunków drzew zależy w dużej mierze krajobraz. Siedliska lasów Mierzei Wiślanej, oferują dużą różnorodność warunków, spełniających wymagania różnych gatunków drzew. Stąd też nasze bogactwo krajobrazów – inny będzie skład gatunków organizmów w brzezinie bagiennej, inny w borze nadmorskim, inny w buczynie, w młodniku i starym drzewostanie. Drzewo to dom wielu zwierząt, roślin i porostów. W ścisłych związkach z drzewami pozostają również grzyby. Drzewa są również niezwykle ważnym elementem krajobrazu rolniczego. Niestety nawet w przypadku Żuław Wiślanych niewiele już pozostało szpalerów wierzbowych, pojedynczych drzew. Zapominano o ich dobroczynnym wpływie na mikroklimat i stosunki wodne, licznych funkcjach ochronnych. Pracownicy Parku od dekady przypominają o tym i stworzyli szpalery wierzbowo – owocowe w zachodniej części otuliny Parku.

     Mamy nadzieję, że bardziej docenimy rolę drzew, idąc śladem uczestników naszego mini konkursu.  Państwo Mariusz i Justyna w odpowiedzi na zadane pytanie: Dlaczego drzewa są niezwykle ważnym elementem krajobrazu „Mierzei Wiślanej” napisali:

"Drzewa - to chmur zgęszczenia,

pod nimi dzwoni ziemia..." (K.K.Baczyński)

Drzewo to nie tylko dobro materialne czy cenne źródło tlenu...

Drzewo to nie tylko składnik turystycznego krajobrazu...

Drzewo to nie tylko świadek trudnej czasem pamięci, historii danego miejsca... Drzewo to nie tylko słuchacz wielu ludzkich przemyśleń, rozterek czy natchnienie dla artystycznych działań...

Drzewo to przede wszystkim DOM... to bezpieczne schronienie dla wielu gatunków zwierząt, nie tylko ptaków (pliszka, kopciuszek, kormoran), ale także popielic, wiewiórek czy licznych płazów, gadów...

to oaza, źródło życia, to tętniące serce Mierzei...

Panie Agata i Ewa uzupełniły tę wypowiedź o fakt iż w Krajobrazie Mierzei Wiślanej dominują w większości drzewa, które pełnią tu funkcję glebochronną i wodochronną. I chyba każdy się zgodzi, że „w upalny dzień przyjemnie jest się skryć w cieniu dużego drzewa.”

Dziękujemy za mile spędzony Dzień Krajobrazu. Upominki wkrótce trafią do uczestników konkursu.