By kaczuszki bezpiecznie wychowały maluszki – czyli kosze lęgowe w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

W ubiegłym roku przedmiotem naszej troski były gniazda bocianie. Inwentaryzując sukces lęgowy bocianów na terenie otuliny Parku, zwracaliśmy szczególną uwagę na stan gniazd. Zauważyliśmy, że kilka z nich wymaga natychmiastowej pomocy. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku udało się odrestaurować gniazda kilku bocianim rodzinom. W bieżącym roku naszą uwagę skierowaliśmy na ziemię, a ściślej na środowisko wodno-lądowe. Od kilku lat szczególną troską otaczamy reliktowe zbiorniki wodne w żuławskiej części otuliny Parku, aby zachować dogodne warunki bytowania dla ptaków. Jednym z takich obiektów jest zbiornik wodny w okolicy Płoniny, gdzie w ubiegłym roku wykonano zabiegi protegujące lęgi blaszkodziobych. Już tego samego roku mogliśmy obserwować sukces lęgowy łabędzia niemego i obecność kaczek.  Zaobserwowaliśmy, że kaczki podejmowały próby lęgów, niestety spora liczba drapieżników, które miały łatwy dostęp do gniazd niweczyły plany pierzastych rodziców. W związku z tym postanowiliśmy pomóc ptakom. Ze środków WFOŚiGW w Gdańsku zakupiono kosze lęgowe dla kaczek. Zostały one zainstalowane przez pracowników Parku przy współpracy pracowników Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Malborku. Stworzone stanowiska lęgowe będą dyskretnie przez nas  monitorowane. Mamy nadzieję, że spodobają się kaczkom.

Grafika 1: By kaczuszki bezpiecznie wychowały maluszki – czyli kosze lęgowe w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Grafika 2: By kaczuszki bezpiecznie wychowały maluszki – czyli kosze lęgowe w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Grafika 3: By kaczuszki bezpiecznie wychowały maluszki – czyli kosze lęgowe w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Grafika 4: By kaczuszki bezpiecznie wychowały maluszki – czyli kosze lęgowe w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Grafika 5: By kaczuszki bezpiecznie wychowały maluszki – czyli kosze lęgowe w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Grafika 6: By kaczuszki bezpiecznie wychowały maluszki – czyli kosze lęgowe w żuławskiej części otuliny Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.