Akcja – czyste plaże

Data: 11-04-2011
Akcja – czyste plaże grafika
Akcja – czyste plaże grafika
Akcja – czyste plaże grafika
Akcja – czyste plaże grafika
Akcja – czyste plaże grafika
Akcja – czyste plaże grafika

   Działania podjęto w kontekście tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. W trosce o walory przyrodnicze i estetykę krajobrazu, nasza grupa przystąpiła do porządkowania plaż w okolicy Mikoszewa. Jak co roku po zimie znajduje tu się sporo plastikowych odpadów. Wynika to z charakteru tych wód i istniejących w rejonie ujścia prądów, które kierują transportowany materiał w ten rejon. Z tego też względu występuje tu najbogatsze w rejonie mierzei siedlisko kidziny. Niestety obok szczątków mineralnych występują w nim odpady, które często stanowią zagrożenie dla zwierząt bytujących w rejonie plaż.

   Osobisty udział w tego typu akcjach, pozwala ich uczestnikom w sposób bezpośredni zapoznać się z rangą problemu odpadów. W konsekwencji wpłynie to na wzrost odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i szacunku do przyrody wśród lokalnych społeczności. Miejmy nadzieję, że turysta przyjeżdżając w te rejony, doceni wysiłki mieszkańców i również pozostawi po sobie czyste otoczenie.