Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

   Świat zwierzęcy Parku nie jest jeszcze dokładnie poznany, niemniej obecność dużej grupy gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych świadczy o zachowaniu środowisk o cechach naturalnych i dogodnych dla bytowania zwierząt.

 

W Parku i jego otulinie występuje co najmniej 374 gat. KRĘGOWCÓW (w tym aż 292 gatunki chronione, głównie ptaki):

 

 

■ RYBY (co najmniej 35 gat. w Zalewie Wiślanym)

 

Rybostan Zalewu Wiślanego to przede wszystkim gatunki słodkowodne, m.in.: jazgarz (Gymnocephalus cernuus), jaź (Leuciscus idus), koza (Cobitis taenia), krąp (Blicca bjoerkna), leszcz (Abramis brama), okoń (Perca fluviatilis), płoć (Rutilus rutilus), różanka (Rhodeus sericeus), troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta), ukleja (Alburnus alburnus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus). Spośród gatunków ryb morskich najcenniejsze to ciosa (Peleus cultratus) i rzadko spotykany parposz (Alosa fallax). W Ujściu Wisły spotyka się minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis). Omywające Mierzeję Wiślaną wody Zatoki Gdańskiej także żywią interesującą ichtiofaunę – występują tu m. in. dobijak (Hyperoplus lanceolatus), gładzica (Pleuronectes platessa), kur diabeł (Myoxocephalus scorpius), motela (Euchelyopus cimbrius), skarp (Psetta maxima), stornia (Platichthys flesus), tasza (Cyclopterus lumpus).

 

■ PŁAZY (8 gat.)

 

Spośród płazów napotkamy na Mierzei ropuchy – szarą (Bufo bufo) i paskówkę (Epidalea calamita) oraz 5 gatunków żab (Rana sp. div.), a na brzegach Zalewu również traszkę zwyczajną (Lissotriton vulgaris).

 

■ GADY (6 gat.)

 

Gady reprezentowane są przez jaszczurki: zwinkę (Lacerta agilis), żyworodną (Zootoca vivipara) i padalca (Anguis fragilis) oraz żmiję zygzakowatą (Vipera berus) i zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix). Szczególną osobliwością herpetofauny Parku jest turkusowa odmiana padalca.

 

■ PTAKI (do 15.11.2016 r. zaobserwowano 290 gat.)

 

Ptaki reprezentowane są najliczniej (pełna lista gatunków znajduje się tutaj). Aż 107 gatunków gniazduje na obszarze Parku i jego otuliny. Mierzeja Wiślana znajduje się na jednym z ważniejszych europejskich szlaków ptasich wędrówek, stąd ilość gatunków oraz możliwość interesujących obserwacji przez cały rok. Lasy Mierzei są miejscem gniazdowania i zimowania licznych gatunków ptaków wróblowatych, natomiast Obszar Zalewu Wiślanego i Ujścia Wisły stanowi bardzo ważne miejsce gniazdowania lub żerowania i odpoczynku dla wielu gatunków ptaków śpiewających, drapieżnych i wodno-błotnych.

Dzięki licznej rzeszy obserwatorów wiedza o lokalnej awifaunie wciąż jest intensywnie uzupełniana.

 

■ SSAKI (41 gat.)

 

Spośród ssaków występują m.in.: borsuk (Meles meles), bóbr europejski (Castor fiber), gronostaj (Mustela erminea), jeż wschodni (Erinaceus roumanicus), jenot (Nyctereutes procyonoides), kret europejski (Talpa europaea), kuny – domowa (Martes foina) i leśna (Martes martes), lis (Vulpes vulpes), łasica (Mustela nivalis), ryjówki (Sorex sp. div.), rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens), tchórz (Mustela putorius), wiewiórka (Sciurus vulgaris), wydra (Lutra lutra), zając szarak (Lepus europaeus) oraz dziki (Sus scrofa), sarny (Capreolus capreolus), wędrujące łosie (Alces alces) i sprowadzone na Mierzeję w XVII w. daniele (Dama dama). Na szczególną jednak uwagę zasługują: foka szara (Halichoerus grypus), foka pospolita (Phoca vitulina) oraz licznie występujące tu nietoperze (Chiroptera), których zanotowano dotychczas 9 gatunków.

Jeden z przedstawicieli teriofauny Parku, norka amerykańska (Mustela vison), stanowi niestety zagrożenie dla innych zwierząt, przede wszystkim dla awifauny gniazdującej na Zalewie Wiślanym.

Jednak najliczniejszą grupą zwierząt Parku są BEZKRĘGOWCE, należą one jednocześnie do najsłabiej poznanej fauny Parku.

 

■ PIERŚCIENICE

 

Najciekawsze pierścienice Parku to pijawki (Hirudinea). W wodach Zalewu Wiślanego można spotkać drobne przedstawicielki rodziny Glossiphoniidae, pijawkę końską (Haemopis sanguisuga) oraz pijawkę lekarską (Hirudo medicinalis).

 

■ SKORUPIAKI

 

W wodach Zatoki Gdańskiej m.in. w okolicy Mierzei Wiślanej licznie występuje gatunek, stanowiący relikt polodowcowy Bałtyku, współcześnie żyjący głównie w Morzu Białym – podwój wielki (Saduria entomon). Na brzegu, w miejscach mało uczęszczanych, od kidziny aż po wydmy można spotkać interesującego, częściowo chronionego mieszkańca morskiego wybrzeża – zmieraczka plażowego (Talitrus saltator), a w Ujściu Wisły występuje jeszcze inny zmieraczek – zalewowy (Orchestia cavimana). W Parku można spotkać również kraby – w sieciach rybackich nierzadko trafia się krab wełnistoszczypcy (Eriocheir sinensis), a w porcie w Kątach Rybackich (na Zalewie Wiślanym) żyje krabik amerykański (Rhithropanopeus harrisii). W Kątach również, w pobliżu portu, zwłaszcza wśród zanurzonych pędów trzcin występują krewetki – bałtycka (Palaemon adspersus) i atlantycka (Palaemon elegans).

 

■ OWADY

 

Entomofauna Parku, mimo jej bogactwa, jest wciąż niedostatecznie rozpoznana.

W dogodnych miejscach licznie spotykamy gniazda trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) i szerszenia europejskiego (Vespa crabro). Pospolite są także chrząszcze – mieszkańcami tutejszych lasów są biegacz gajowy (Carabus nemoralis) i żuk leśny (Geotrupes stercorarius), często widuje się też kruszczycę złotawkę (Cetonia aurata). Litoral Zalewu Wiślanego jest m.in. miejscem masowego występowania larw owadów z rodziny ochotkowatych (Chironomidae), których postaci dorosłe przypominają komary. Spośród motyli bardzo często występują modraszkowate (Lycaenidae), np. modraszek ikar (Polyommatus icarus).

 

■ WIJE

 

Na wydmach pospolicie występuje wij drewniak (Lithobius forficatus) i krocionóg piaskowy (Schizophyllum sabulosum).

 

■ MIĘCZAKI

 

Plaże Mierzei usłane są muszlami pospolicie występujących w strefie przybrzeżnej małży – piaskołaza (Mya arenaria), rogowca bałtyckiego (Macoma baltica) oraz sercówki pospolitej (Cerastoderma glaucum), trafiają się również okazy przynoszone przez Wisłę, np. gałeczka rogowa (Sphaerium corneum), pospolita również w wodach Zalewu Wiślanego. Na plażach można znaleźć również muszle ślimaka, żyjącego w Wiśle – żyworódki rzecznej (Viviparus viviparus). Na plażach nadzalewowych można też coraz częściej znaleźć muszle małża o nazwie Rangia cuneata, pochodzącego z Zatoki Meksykańskiej, stwierdzonego w wodach Zalewu Wislanego po raz pierwszy w 2010 r. po stronie rosyjskiej.

 

Na Mierzei Wiślanej dość pospolicie występują ślimaki, przede wszystkim winniczek (Helix pomatia), wstężyki (Cepaea sp. div.) i ślinik wielki (Arion rufus). Stałą mieszkanką pasa szuwarów jest bursztynka pospolita (Succinea putris).

 

Zalew Wiślany jest siedliskiem m.in. małży z rodziny skójkowatych (Unionidae): skójki malarskiej (Unio pictorum) i szczeżui pospolitej (Anodonta anatina), której współczesne występowanie żywych osobników należy potwierdzić. Bardzo pospolitym mieszkańcem Zalewu jest racicznica zmienna (Dreissena polymorpha). Na plażach nadzalewowych można też coraz częściej znaleźć muszle małża o nazwie Rangia cuneata, pochodzącego z Zatoki Meksykańskiej, stwierdzonego w wodach Zalewu Wiślanego po raz pierwszy w 2010 r. po stronie rosyjskiej, a w rok później, także w polskiej.

 

(aktualizacja: 2016-11-15, SN)