Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika
Dziedzictwo kulturowe grafika

   Dziedzictwo kulturowe

Obszar Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny usytuowany jest w rejonie dwóch krain geograficzno – historycznych tj. Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych, z tego też względu odnaleźć tu można szereg różnorodnych elementów historycznych i kulturowych. Wiele z nich to bardzo cenne, unikatowe w skali regionu i Polski obiekty zabytkowe. W rejestrze zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku znajduje się 50 obiektów z terenu Parku i otuliny. Są to:

  • Domy podcieniowe z budynkami gospodarczymi i zielenią przydomową, zagrody holenderskie, domy rybackie i letniskowe, domy wiejskie powstałe w tradycyjnych formach w II poł. XVIII w., na przestrzeni XIX i pocz. XX wieku oraz architektura kurortowa Krynicy Morskiej.
  • Latarnia morska w Krynicy Morskiej – jedna z 15-stu na naszym polskim wybrzeżu. Jej budowę rozpoczęto w 1894 r. pod kierunkiem mistrza budowlanego z Elbląga Edwarda Stacha. Zniszczona w 1945 roku, odbudowana w 1951 r.
  • Zabytki techniki: mosty drogowe, obiekty hydrotechniczne, jak np. wciąż czynne zwodzone mosty w Rybinie, Sztutowie (most Pancernych). Do ciekawych obiektów uznawanych za swoistego rodzaju skansen techniczny, należy śluza w Gdańskiej Głowie zbudowana u schyłku XIX w, w związku z Przekopem Wisły w Mikoszewie. Nazwa wywodzi się od twierdzy, która istniała tu w średniowieczu.
  • Kolejka wąskotorowa i jedyny w Polsce czynny most obrotowy kolejki w Rybinie.
  • Architektura sakralna, z najbardziej znanym obiektem jakim jest kościół w Stegnie, zbudowany na miejscu gotyckiej świątyni w latach 1681–1683. Jego ryglowa konstrukcja jest typowa dla Żuław. We wnętrzu znajduje się polichromia z XVII wieku, umieszczona na brytach tkaniny przymocowanych do stropu, oraz barokowe wyposażenie w postaci ołtarza, kazalnicy, chóru muzycznego i prospektu organowego. Do innych obiektów tego typu należą kościół parafialny w Sztutowie o skromnym wyglądzie, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku przez anabaptystów, czy neogotycki kościół p.w. NMP w Żuławkach, zbudowany w latach 1840–1841 na siedlisku gotyckiej świątyni z XIV w.
  • Muzeum Martyrologii KL Stutthof w Sztutowie – jedna z bolesnych kart w historii Mierzei Wiślanej z czasów II Wojny Światowej. Podczas wojny 02.09.1939. Niemcy utworzyli w tym miejscu obóz koncentracyjny. W 1944 stał się on obozem masowej zagłady. W muzeum zachowały się: wartownia, budynek, komendantury, garaże i magazyny, część baraków, brama śmierci, komora gazowa, krematorium, willa komendanta, budynek psiarni, hale fabryczne, kuchnia obozowa.

   W kolejce czeka 135 kolejnych obiektów cennych dla krajobrazu kulturowego Parku.