2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

Siedlisko przyrodnicze 2110 potocznie zwane jest "wydmą przednią", lub "przedwydmiem". Są to płaty tego samego zespołu roślinnego, który tworzy murawę wydmy białej (Elymo-Ammophiletum), lecz w specjalnym podzespole z kostrzewą kosmatą (Elymo-Ammophiletum festucetosum). Wizualnie są to luźne kępy roślinności na plaży i przed wydmami.

Siedlisko jest bardzo nietrwałe – łatwo ulega likwidacji wskutek abrazji lub plażowania, łatwo tez się regeneruje. Dla jego ochrony nie zaleca się m.in. rozkładania kocy na roślinach w obrębie plaży oraz instalowania sezonowej zabudowy rekreacyjnej u podstawy wydm.

Przedwydmia w Skowronkach