Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

Działalność Parku regulują następujące akty prawne i dokumenty:
 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. — tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 55

Uchwała Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie województwa elbląskiego

Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego Nr 4/97 z dnia 28 kwietnia 1997 r. zmieniające uchwałę w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie województwa elbląskiego

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 56/06 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 244/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 11/08 z dnia 6 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Uchwała Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie połączenia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Uchwała Nr 148/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana". (Dz. Urz. Woj. Pom. 2011 Nr 66 poz. 1463)

 

Uchwała Nr 261/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. (Dz. Urz. Woj. Pom. 2016 r. poz. 2944)