Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

   Pojęcie pomnika przyrody wywodzi się od kultu, jakim ludzie otaczali stare i ogromne drzewa. W Chinach już w II tysiącleciu p.n.e. pojawiły się pierwsze przepisy, mające na celu ochronę zabytkowych drzew. W V wieku p.n.e. w Rzymie wydano prawo chroniące lasy. Kult drzew rozpowszechniony był również wśród Celtów, Germanów, Skandynawów, Słowian i Bałtów, a nawet Indian północnoamerykańskich.

   Szczególne znaczenie przypisywano dębom, lipom, klonom, gruszom, jarzębinom, kalinom, czarnym bzom, wierzbom i osikom. Sądzono, że posiadają one tajemne moce i dlatego ich nie naruszano. Dziś powody ochrony drzew nie są już tak poetyckie, lecz bardzo praktyczne i służą zachowaniu cennych okazów ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe.

   Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. W szczególności są to sędziwe, okazałe drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, skałki, głazy narzutowe.

   W przypadku drzew pomnikowych zabrania się: uszkadzania, zbierania kwiatów z gałęzi, umieszczania tablic (z wyjątkiem urzędowych znaków). Wprowadza się również strefę ochronną wokół pomnika nie mniejszą, niż promień korony dojrzałego drzewa (min. 15 m), w której nie wolno prowadzić jakichkolwiek działań np. zabudowy, czy składowania materiałów.

   Na terenie Parku i jego otuliny za 11 pomników przyrody uznano 12 drzew. Są to (w nawiasach kwadratowych podano Nr rejestru Wojewody Pomorskiego):

■ buk pospolity – obwód 320 cm, wysokość 10 m, na terenie leśnictwa Przebrno [167/93]

■ buk pospolity odm. ‘Atropurpurea’ – obwód 370 cm, w Jantarze (Uchwała Rady Gminy Stegna Nr XLII/417/2014)

■ buk pospolity odm. ‘Atropurpurea’ – obwód 418 cm, w Przemysławiu [130/93]

■ buk pospolity odm. ‘Atropurpurea’ – obwód 258 cm, w Żuławkach [206/98]

■ buk pospolity odm. ‘Atropurpurea’ – obwód 220 cm, w Żuławkach [207/98]

■ buk pospolity odm. ‘Atropurpurea’ – 2 egzemplarze w Chłodniewie k. Rybiny [186]

■ dąb szypułkowy – obwód 358 cm, w Krynicy Morskiej na terenie siedziby Urzędu Morskiego [15/95]

■ dąb szypułkowy „Benek” – w Krynicy Morskiej, przy ul. Spacerowej (Uchwała Rady Miasta Krynica Morska Nr XII/107/04)

■ dąb szypułkowy – obwód 458 cm, wysokość 38 m, w Stegnie [43/54]

■ miłorząb dwuklapowy – obwód 243 cm, w Żuławkach [276/98]

■ topola biała – obwód 320 cm, wys. 18 m, w Mikoszewie przy ul. Gdańskiej [75/88]

   Dodatkowo postuluje się objęcie ochroną w postaci pomników przyrody kolejnych 147 obiektów, w tym również drzew i krzewów o odpowiednich wymiarach.