Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

Na terenie PKMW i jego otuliny począwszy od roku 1962 zaobserwowano 290 gat. ptaków (stan na: 2016-11-15).  Zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym chronione są następujące 274 gatunki:

 

L.p.

Kod Natura

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Ochrona gatunkowa

 1.  

A151

Batalion

Philomachus pugnax

ścisła

 1.  

A617-B

Bączek

Ixobrychus minutus

ścisła

 1.  

A688-B

Bąk

Botaurus stellaris

ścisła

 1.  

A152

Bekasik

Lymnocryptes minimus

ścisła

 1.  

A277

Białorzytka

Oenanthe oenanthe

ścisła

 1.  

Biegus arktyczny

Calidris melanotos

ścisła

 1.  

A147

Biegus krzywodzioby

Calidris ferruginea

ścisła

 1.  

A145

Biegus malutki

Calidris minuta

ścisła

 1.  

A146

Biegus mały

Calidris temminckii

ścisła

 1.  

A670-A

Biegus morski

Calidris maritima

ścisła

 1.  

A150

Biegus płaskodzioby (biegusik)

Limicola falcinellus

ścisła

 1.  

A143

Biegus rdzawy

Calidris canutus

ścisła

 1.  

A149

Biegus zmienny

Calidris alpina

ścisła

 1.  

A767-B

Bielaczek

Mergus albellus

ścisła

 1.  

A075

Bielik

Haliaëetus albicilla

ścisła

 1.  

A506

Birginiak

Polysticta stelleri

ścisła

 1.  

A084

Błotniak łąkowy

Circus pygargus

ścisła

 1.  

A081

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

ścisła

 1.  

A083

Błotniak stepowy

Circus macrourus

ścisła

 1.  

A082

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

ścisła

 1.  

A667-B

Bocian biały

Ciconia ciconia

ścisła

 1.  

A030-B

Bocian czarny

Ciconia nigra

ścisła

 1.  

A330

Bogatka

Parus major

ścisła

 1.  

A161

Brodziec śniady

Tringa erythropus

ścisła

 1.  

A249

Brzegówka

Riparia riparia

ścisła

 1.  

A292

Brzęczka

Locustella luscinioides

ścisła

 1.  

A013

Burzyk północny

Puffinus puffinus

ścisła

 1.  

A012

Burzyk szary

Ardenna grisea

(Puffinus griseus)

ścisła

 1.  

A010

Burzyk żółtodzioby

Calonectris diomedea

ścisła

 1.  

A309

Cierniówka

Sylvia communis

ścisła

 1.  

A055

Cyranka

Anas querquedula

ścisła

 1.  

A142

Czajka

Vanellus vanellus

ścisła

 1.  

A698

Czapla biała

Egretta alba

(Casmerodius albus)

ścisła

 1.  

A635

Czapla modronosa

Ardeola ralloides

ścisła

 1.  

A699

Czapla siwa

Ardea cinerea

częściowa

 1.  

A326

Czarnogłówka

Parus montanus

ścisła

 1.  

A743

Czarnowron

Corvus corone corone

ścisła

 1.  

A368

Czeczotka zwyczajna

Acanthis flammea

(Carduelis flammea)

ścisła

 1.  

A543

Czeczotka tundrowa

Acanthis hornemanni

(Carduelis hornemanni)

ścisła

 1.  

A327

Czubatka

Parus cristatus

ścisła

 1.  

A365

Czyż

Spinus spinus

(Carduelis spinus)

ścisła

 1.  

A282

Drozd obrożny

Turdus torquatus

ścisła

 1.  

Drozd rdzawoskrzydły

Turdus eunomus

ścisła

 1.  

A286

Droździk

Turdus iliacus

ścisła

 1.  

A098

Drzemlik

Falco columbarius

ścisła

 1.  

A154-B

Dubelt

Gallinago media

ścisła

 1.  

A232

Dudek

Upupa epops

ścisła

 1.  

A251

Dymówka

Hirundo rustica

ścisła

 1.  

A341

Dzierzba rudogłowa

Lanius senator

ścisła

 1.  

A236

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

ścisła

 1.  

A658

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

ścisła

 1.  

A238

Dzięcioł średni

Dendrocopos medius

ścisła

 1.  

A235

Dzięcioł zielony

Picus viridis

ścisła

 1.  

A234

Dzięcioł zielonosiwy

Picus canus

ścisła

 1.  

A240

Dzięciołek

Dendrocopos minor

ścisła

 1.  

A371

Dziwonia

Carpodacus erythrinus

ścisła

 1.  

A745

Dzwoniec

Carduelis chloris

ścisła

 1.  

A063

Edredon

Somateria mollisima

ścisła

 1.  

A310

Gajówka

Sylvia borin

ścisła

 1.  

A348

Gawron

Corvus frugilegus

ścisła (poza miastami), częściowa
(w miastach)

 1.  

A067

Gągoł

Bucephala clangula

ścisła

 1.  

A338

Gąsiorek

Lanius collurio

ścisła

 1.  

A372

Gil

Pyrrhula pyrrhula

ścisła

 1.  

A016

Głuptak zwyczajny

Morus bassanus

ścisła

 1.  

A206

Gołąb miejski

Columba livia  f. urbana

częściowa

 1.  

A248

Górniczek

Eremophila alpestris

ścisła

 1.  

A373

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

ścisła

 1.  

A058-A

Hełmiatka

Netta rufina

ścisła

 1.  

A307

Jarzębatka

Sylvia nisoria

ścisła

 1.  

A619

Jastrząb

Accipiter gentilis gentilis

ścisła

 1.  

A263

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

ścisła

 1.  

A360

Jer

Fringilla montifringilla

ścisła

 1.  

A226

Jerzyk

Apus apus

ścisła

 1.  

A169

Kamusznik

Arenaria interpres

ścisła

 1.  

A073

Kania czarna

Milvus migrans

ścisła

 1.  

A074

Kania ruda

Milvus milvus

ścisła

 1.  

A311

Kapturka

Sylvia atricapilla

ścisła

 1.  

A347

Kawka

Corvus monedula

ścisła

 1.  

A097

Kobczyk

Falco vespertinus

ścisła

 1.  

A099

Kobuz

Falco subbuteo

ścisła

 1.  

A721

Kokoszka wodna

Gallinula chloropus chloropus

ścisła

 1.  

A273

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

ścisła

 1.  

A391

Kormoran czarny wschodni

Phalacrocorax carbo sinensis

częściowa

 1.  

A283

Kos

Turdus merula

ścisła

 1.  

A332

Kowalik

Sitta europaea

ścisła

 1.  

A703

Krakwa

Anas strepera

ścisła

 1.  

A233

Krętogłów

Jynx torquilla

ścisła

 1.  

A633

Krogulec

Accipiter nisus

ścisła

 1.  

A402

Krogulec krótkonogi

Accipiter brevipes

ścisła

 1.  

A119

Kropiatka

Porzana porzana

ścisła

 1.  

A350

Kruk

Corvus corax

częściowa

 1.  

A162

Krwawodziób

Tringa totanus

ścisła

 1.  

A544

Krzyżodziób modrzewiowy

Loxia leucoptera

ścisła

 1.  

A370

Krzyżodziób sosnowy

Loxia pytyopsittacus

ścisła

 1.  

A369

Krzyżodziób świerkowy

Loxia curvirostra

ścisła

 1.  

A153

Kszyk

Gallinago gallinago

ścisła

 1.  

A212

Kukułka

Cuculus canorus

ścisła

 1.  

A361

Kulczyk

Serinus serinus

ścisła

 1.  

A159

Kulik cienkodzioby

Numenius tenuirostris

ścisła

 1.  

A158

Kulik mniejszy

Numenius phaeopus

ścisła

 1.  

A768

Kulik wielki

Numenius arquata

ścisła

 1.  

A403

Kurhannik

Buteo rufinus

ścisła

 1.  

A284

Kwiczoł

Turdus pilaris

ścisła

 1.  

A164

Kwokacz

Tringa nebularia

ścisła

 1.  

A224

Lelek

Caprimulgus europaeus

ścisła

 1.  

A246

Lerka

Lullula arborea

ścisła

 1.  

A003

Lodowiec

Gavia immer

ścisła

 1.  

A064

Lodówka

Clangula hyemalis

ścisła

 1.  

A038-C

Łabędź krzykliwy

Cygnus cygnus

ścisła

 1.  

A036

Łabędź niemy

Cygnus olor

ścisła

 1.  

A166

Łęczak  (trawnik)

Tringa glareola

ścisła

 1.  

A296

Łozówka

Acrocephalus palustris

ścisła

 1.  

A366

Makolągwa

Linaria cannabina

(Carduelis cannabina)

ścisła

 1.  

A706

Markaczka

Melanitta nigra

ścisła

 1.  

A356

Mazurek

Passer montanus

ścisła

 1.  

Mewa blada

Larus hyperboreus

ścisła

 1.  

A176

Mewa czarnogłowa

Ichthyaetus melanocephalus

ścisła

 1.  

Mewa delawarska

Larus delawarensis

ścisła

 1.  

A177

Mewa mała

Larus minutus

ścisła

 1.  

Mewa obrożna

Xema sabinii

ścisła

 1.  

A604

Mewa romańska

Larus michahellis

ścisła

 1.  

A182

Mewa pospolita

Larus canus

ścisła

 1.  

A187

Mewa siodłata

Larus marinus

ścisła

 1.  

A184

Mewa srebrzysta

Larus argentatus

częściowa

 1.  

A188

Mewa trójpalczasta

Rissa tridactyla

ścisła

 1.  

A640

Mewa  żółtonoga

Larus fuscus

ścisła

 1.  

A329

Modraszka

Cyanistes caeruleus

(Parus caeruleus)

ścisła

 1.  

A727

Mornel

Charadrius morinellus

ścisła

 1.  

A321

Muchołówka białoszyja

Ficedula albicollis

ścisła

 1.  

A320

Muchołówka mała

Ficedula parva

ścisła

 1.  

A319

Muchołówka szara

Muscicapa striata

ścisła

 1.  

A322

Muchołówka żałobna

Ficedula hypoleuca

ścisła

 1.  

A317

Mysikrólik

Regulus regulus

ścisła

 1.  

A087

Myszołów

Buteo buteo

ścisła

 1.  

A087

Myszołów włochaty

Buteo lagopus

ścisła

 1.  

A502

Nur białodzioby

Gavia adamsii

ścisła

 1.  

A689

Nur czarnoszyi

Gavia arctica

ścisła

 1.  

A001-A

Nur rdzawoszyi 

Gavia stellata

ścisła

 1.  

A654-A

Nurogęś

Mergus merganser

ścisła

 1.  

A062

Ogorzałka

Aythya marila

ścisła

 1.  

A048

Ohar

Tadorna tadorna

ścisła

 1.  

A738

Oknówka

Delichon urbica

ścisła

 1.  

Orlica

Ichthyaetus ichthyaetus

(Larus ichthyaetus)

ścisła

 1.  

A090

Orlik grubodzioby

Clanga clanga (Aquila clanga)

ścisła

 1.  

A089

Orlik krzykliwy

Clanga pomarina

(Aquila pomarina)

ścisła

 1.  

A379

Ortolan

Emberiza hortulana

ścisła

 1.  

A344

Orzechówka

Nucifraga caryocatactes

ścisła

 1.  

A091

Orzeł przedni

Aquila chrysaetos

ścisła

 1.  

A130

Ostrygojad

Hematopus ostralegus

ścisła

 1.  

A287

Paszkot

Turdus viscivorus

ścisła

 1.  

A019

Pelikan różowy

Pelecanus onocrotalus

ścisła

 1.  

A334

Pełzacz leśny

Certhia familiaris

ścisła

 1.  

A637

Pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla

ścisła

 1.  

A691

Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

ścisła

 1.  

A665-A

Perkoz rdzawoszyi

Podiceps griseigena

ścisła

 1.  

A642

Perkoz rogaty

Podiceps auritus

ścisła

 1.  

A690

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

ścisła

 1.  

A144

Piaskowiec

Calidris alba

ścisła

 1.  

A316

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

ścisła

 1.  

A308

Piegża

Sylvia curruca

ścisła

 1.  

A315

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita collybita

ścisła

 1.  

Pierwiosnek syberyjski

Phylloscopus collybita tristis

ścisła

 1.  

A168

Piskliwiec

Actitis hypoleucos

ścisła

 1.  

A274

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

ścisła

 1.  

A608

Pliszka cytrynowa

Motacilla citreola

ścisła

 1.  

A262

Pliszka siwa

Motacilla alba

ścisła

 1.  

A260

Pliszka żółta

Motacilla flava

ścisła

 1.  

A056

Płaskonos

Anas clypeata

ścisła

 1.  

Płatkonóg płaskodzioby

Phalaropus fulicarius

ścisła

 1.  

A170

Płatkonóg szydłodzioby

Phalaropus lobatus

ścisła

 1.  

Płochacz syberyjski

Prunella montanella

ścisła

 1.  

A213

Płomykówka

Tyto alba

ścisła

 1.  

A609

Podróżniczek

Luscinia svecica

ścisła

 1.  

A275

Pokląskwa

Saxicola rubetra

ścisła

 1.  

A305

Pokrzewka aksamitna

Sylvia melanocephala

ścisła

 1.  

A266

Pokrzywnica

Prunella modularis

ścisła

 1.  

A374

Poświerka

Calcarius lapponicus

ścisła

 1.  

A381

Potrzos

Emberiza schoeniclus

ścisła

 1.  

A218

Pójdźka

Athene noctua

ścisła

 1.  

A096

Pustułka

Falco tinnunculus

ścisła

 1.  

A219

Puszczyk

Strix aluco

ścisła

 1.  

A324

Raniuszek

Aegithalos caudatus

ścisła

 1.  

A511

Raróg

Falco cherrug

ścisła

 1.  

A336

Remiz

Remiz pendulinus

ścisła

 1.  

A295

Rokitniczka 

Acrocephalus schoenobaenus

ścisła

 1.  

A054

Rożeniec

Anas acuta

ścisła

 1.  

A269

Rudzik

Erithacus rubecula

ścisła

 1.  

A631-A

Rybitwa białoczelna

Sterna albifrons

ścisła

 1.  

A197

Rybitwa czarna

Chlidonias niger

ścisła

 1.  

A191

Rybitwa czubata

Sterna sandvicensis

ścisła

 1.  

Rybitwa krótkodzioba

Gelochelidon nilotica nilotica

ścisła

 1.  

A194

Rybitwa popielata

Sterna paradisea

ścisła

 1.  

A732

Rybitwa wielkodzioba

Hydroprogne  caspia

ścisła

 1.  

A193

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

ścisła

 1.  

A094

Rybołów

Pandion haliaeetus

ścisła

 1.  

A614-B

Rycyk

Limosa limosa

ścisła

 1.  

A367

Rzepołuch

Linaria flavirostris

(Carduelis flavirostris)

ścisła

 1.  

A165

Samotnik

Tringa ochropus

ścisła

 1.  

A209

Sierpówka

Streptopelia decaocto

ścisła

 1.  

A682-A

Sieweczka morska

Charadrius alexandrinus

ścisła

 1.  

Sieweczka mongolska

Charadrius mongolus

ścisła

 1.  

A668

Sieweczka pustynna (rdzawogrzbieta)

Charadrius leschenaultii columbinus

ścisła

 1.  

A137

Sieweczka obrożna

Charadrius hiaticula

ścisła

 1.  

A726

Sieweczka rzeczna

Charadrius dubius curonicus

ścisła

 1.  

A140

Siewka złota

Pluvialis apricaria

ścisła

 1.  

Siewka złotawa

Pluvialis fulva

ścisła

 1.  

A141

Siewnica

Pluvialis squatarola

ścisła

 1.  

A207

Siniak

Columba oenas

ścisła

 1.  

A259

Siwerniak

Anthus spinoletta

ścisła

 1.  

A247

Skowronek polny

Alauda arvensis

ścisła

 1.  

A243

Skowrończyk krótkopalcowy

Calandrella brachydactyla

ścisła

 1.  

A271

Słowik rdzawy

Luscinia megarhynchos

ścisła

 1.  

A270

Słowik szary

Luscinia luscinia

ścisła

 1.  

A708

Sokół wędrowny

Falco peregrinus

ścisła

 1.  

A656

Sosnówka

Parus ater

ścisła

 1.  

A342

Sójka

Garrulus glandarius

ścisła

 1.  

A222

Sowa błotna (uszatka błotna)

Asio flammeus

ścisła

 1.  

A221

Sowa uszata (uszatka)

Asio otus

ścisła

 1.  

A217

Sóweczka

Glaucidium passerinum

ścisła

 1.  

A343

Sroka

Pica pica

częściowa

 1.  

A653

Srokosz

Lanius excubitor

ścisła

 1.  

A291

Strumieniówka 

Locustella fluviatilis

ścisła

 1.  

A676

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

ścisła

 1.  

A132-A

Szablodziób

Recurvirostra avosetta

ścisła

 1.  

A325

Szarytka

Parus palustris

ścisła

 1.  

A364

Szczygieł

Carduelis carduelis

ścisła

 1.  

A069

Szlachar

Mergus serrator

ścisła

 1.  

A157

Szlamnik

Limosa lapponica

ścisła

 1.  

A351

Szpak

Sturnus vulgaris

ścisła

 1.  

A179

Śmieszka

Chroicocephalus ridibundus (Larus ridibundus)

ścisła

 1.  

A375

Śnieguła

Plectrophenax nivalis

ścisła

 1.  

A285

Śpiewak

Turdus philomelos

ścisła

 1.  

A256

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

ścisła

 1.  

A257

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

ścisła

 1.  

A666

Świergotek nadmorski

Anthus petrosus

ścisła

 1.  

A255

Świergotek polny

Anthus campestris

ścisła

 1.  

A258

Świergotek rdzawogardły

Anthus cervinus

ścisła

 1.  

A290

Świerszczak

Locustella naevia

ścisła

 1.  

A050

Świstun

Anas penelope

ścisła

 1.  

A314

Świstunka

Phylloscopus sibilatrix

ścisła

 1.  

Świstunka brunatna 

Phylloscopus fuscatus

ścisła

 1.  

Świstunka grubodzioba

Phylloscopus schwarzi

ścisła

 1.  

Świstunka złotawa

Phylloscopus proregulus

ścisła

 1.  

Świstunka żółtawa

Phylloscopus inornatus

ścisła

 1.  

A167

Terekia

Xenus cinereus

ścisła

 1.  

A298

Trzciniak 

Acrocephalus arundinaceus

ścisła

 1.  

A297

Trzcinniczek 

Acrocephalus scirpaceus

ścisła

 1.  

A680

Trzcinniczek kaspijski (czeretówka)

Acrocephalus agricola

ścisła

 1.  

A072

Trzmielojad

Pernis apivorus

ścisła

 1.  

A376

Trznadel

Emberiza citrinella

ścisła

 1.  

A382

Trznadel czarnogłowy

Granativora (Emberiza) melanocephala

ścisła

 1.  

A542

Trznadel czubaty

Emberiza rustica

(Schoeniclus rusticus)

ścisła

 1.  

A540

Trznadel złotawy

Emberiza aureola

ścisła

 1.  

A380

Trznadelek

Emberiza pusilla

(Schoeniclus pusillus)

ścisła

 1.  

A209

Turkawka

Streptopelia turtur

ścisła

 1.  

A685-B

Uhla 

Melanitta fusca

ścisła

 1.  

A323

Wąsatka

Panurus biarmicus

ścisła

 1.  

A337

Wilga

Oriolus oriolus

ścisła

 1.  

A223

Włochatka

Aegolius funereus

ścisła

 1.  

A294

Wodniczka

Acrocephalus paludicola

ścisła

 1.  

A718

Wodnik

Rallus aquaticus

ścisła

 1.  

A312

Wójcik

Phylloscopus trochiloides

ścisła

 1.  

A742

Wrona

Corvus corone cornix

częściowa

 1.  

A620

Wróbel

Passer domesticus

ścisła

 1.  

A174

Wydrzyk długosterny

Stercorarius longicaudus

ścisła

 1.  

A173

Wydrzyk pasożytny

Stercorarius parasiticus

ścisła

 1.  

A172

Wydrzyk tęposterny

Stercorarius pomarinus

ścisła

 1.  

A299

Zaganiacz

Hippolais icterina

ścisła

 1.  

Zaganiacz mały

Iduna caligata

ścisła

 1.  

A679

Zaroślówka

Acrocephalus dumetorum

ścisła

 1.  

A657

Zięba

Fringilla coelebs

ścisła

 1.  

A229

Zimorodek

Alcedo atthis

ścisła

 1.  

A318

Zniczek

Regulus ignicapillus

ścisła

 1.  

A639-A

Żuraw

Grus grus

ścisła


/files/site-pkmw/userfiles/ochrona_zwierzeta/ptaki/biegus_krzywodzioby%20fot.W.Woch.JPG