przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Mszaki

Chroniona brioflora PKMW i otuliny to 34 taksony.

L.p.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Ochrona

WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA

1 Nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

Częściowa

2

Rzęsiak pospolity

Ptilidium ciliare (L.) Hampe

Częściowa

MCHY BRYOPHYTA

1

Bezlist zwyczajny

Buxbaumia aphylla Hedw.

Częściowa

2

Bielistka siwa

Leucobryum glaucum  (Hedw.) Ångstr.

Częściowa

3

Brodawkowiec czysty

Pseudoscleropodium purum (L. ex Hedw.) M. Fleisch

Częściowa

4

Drabik drzewkowaty

Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr

Częściowa

5

Dzióbkowiec Zetterstedta

Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop.

Częściowa

6

Fałdownik nastroszony

Rhytidiadelphus squarrosus (L. ex Hedw.) Warnst.

Częściowa

7

Fałdownik trzyrzędowy

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

Częściowa

8

Gajnik lśniący

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Częściowa

9 Gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. Częściowa
10 Nastroszek Brucha Ulota bruchii Hornsch ex Brid. Częściowa
11 Nastroszek kędzierzawy Ulota crispa (Hedw.) Brid. Częściowa

12

Miechera kędzierzawa

Neckera crispa Hedw.

Częściowa

13

Mokradłoszka zaostrzona

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Częściowa

14

Nastroszek kędzierzawy

Ulota crispa (Hedw.) Brid.

Częściowa

15

Piórosz pierzasty

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.

Częściowa

16

Płonnik cienki

Polytrichum strictum Menzies ex Brid.

Częściowa

17

Płonnik pospolity

Polytrichum commune Hedw.

Częściowa

18

Próchniczek błotny

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.

Częściowa

19

Rokietnik pospolity

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

Częściowa

20

Torfowiec bałtycki

Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen

Częściowa

21

Torfowiec błotny

Sphagnum palustre L.

Częściowa

22

Torfowiec czerwonawy

Sphagnum rubellum Wilson

Częściowa

23

Torfowiec frędzlowany

Sphagnum fimbriatum Wils.

Częściowa

24

Torfowiec Girgensohna

Sphagnum girgensohnii Russow

Częściowa

25

Torfowiec kończysty

Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr.

Częściowa

26

Torfowiec magellański

Sphagnum magellanicum Brid.

Częściowa

27

Torfowiec nastroszony

Sphagnum squarrosum Crome

Częściowa

28

Torfowiec ostrolistny

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

Częściowa

29

Torfowiec Russowa

Sphagnum russowii Warnst.

Częściowa

30

Tujowiec tamaryszkowaty

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.

Częściowa

31

Widłoząb kędzierzawy

Dicranum polysetum Sw. ex Anon.

Częściowa

32

Widłoząb miotłowy

Dicranum scoparium  Hedw.

Częściowa

 

(ostatnia aktualizacja: 2017-01-11, SN)


Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna