przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


FORMY OCHRONY

Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

1) parki narodowe

2) rezerwaty przyrody

3) parki krajobrazowe

4) obszary chronionego krajobrazu

5) obszary Natura 2000

6) pomniki przyrody

7) stanowiska dokumentacyjne

8) użytki ekologiczne

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

 

 

Lista podstron:

Rezerwaty przyrody

czytaj więcej ...

Użytki ekologiczne

czytaj więcej ...

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi

czytaj więcej ...

Natura 2000

czytaj więcej ...

Pomniki przyrody

czytaj więcej ...

Ochrona gatunkowa

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna