przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


FORMY OCHRONY

Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

1) parki narodowe

2) rezerwaty przyrody

3) parki krajobrazowe

4) obszary chronionego krajobrazu

5) obszary Natura 2000

6) pomniki przyrody

7) stanowiska dokumentacyjne

8) użytki ekologiczne

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

 

 

Lista podstron:

Rezerwaty przyrody

czytaj więcej ...

Użytki ekologiczne

czytaj więcej ...

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy

czytaj więcej ...

Natura 2000

czytaj więcej ...

Pomniki przyrody

czytaj więcej ...

Ochrona gatunkowa

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna