Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

Na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny zlokalizowane są następujące przyrodnicze ścieżki i punkty edukacyjne.

1. Rezerwat „Mewia Łacha” – przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” (Mikoszewo).

     Ścieżka ma około 850 m dł. Na jej przebiegu usytuowanych jest 8 tablic tematycznych, dotyczących historii powstania rezerwatu, obowiązujących na jego terenie przepisów porządkowych, a przede wszystkim prezentujących walory przyrodnicze rezerwatu. Ścieżka usytuowana jest na granicy wschodniej rezerwatu, w ciągu drogi leśnej prowadzącej do zejścia na plażę nr 90 od strony ul. Bursztynowej w Mikoszewie. Na trasie można podziwiać różnorodność zbiorowisk roślinnych w rejonie rezerwatu i związanej z nimi flory i fauny oraz procesy związane z formowaniem się wydm nadmorskich i sukcesji roślinnej.

2. „Las wokół nas” – przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg i Muzeum Stutthof (Stegna, Sztutowo).

     Ścieżka ma 1.9 km długości. Wejście znajduje po lewej stronie się przed bramą wjazdową na teren Oczyszczalni Ścieków w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2. Trasa ścieżki przebiega wokół tego obiektu i jej wyjście znajduje się naprzeciw punktu wejścia. Na czternastu przystankach ścieżki edukacyjnej zapoznać się można z przepisami porządkowymi obowiązującymi na ścieżce, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego, warstwową budową lasu, składem drzewostanu Mierzei Wiślanej z nauką rozpoznawania gatunków drzew liściastych i iglastych oraz specyfiką gospodarki leśnej. Kilka tablic tematycznych poświęconych jest bogatej faunie Parku, grzybom i porostom. Znajduje się tam również tablica o lokalnej historii z okresu II Wojny Światowej. Przy ostatniej tablicy poświęconej burzliwej historii lasów Mierzei Wiślanej przygotowane jest miejsce z ławkami.

3. Ścieżka edukacyjna "Wydma edukacyjna" - przygotowana przez Szkołę Podstawową w Sztutowie we współpracy z naszym Parkiem i Urzędem Morskim (Sztutowo)

     Ścieżka znajduje się na terenie ogrodu Szkoły Podstawowej w Sztutowie, przy ulicy Szkolnej 13.  Jest dostepna do zwiedzania dla turystów. Na kilku tablicach prezentowane są walory przyrodnicze wydm nadmorskich (najciekawsze gatunki flory i fauny), zagrożenia i sposoby ich ochorny. Walorem ścieżki jest prawdziwa wydma wybudowana w ramach projektu, na której posadzone zostały rośliny charakterystyczne dla tego typu siedliska. 

4. W rezerwacie „Kąty Rybackie” – przygotowana przez Nadleśnictwo Elbląg (Kąty Rybackie).

     Ścieżka ma około 5 km dł. W ostatnich latach została włączona w sieć szlaków spacerowych na terenie całego rezerwatu. Początek ścieżki znajduje się przy siedzibie Leśnictwa Kąty, gdzie znajduje się tablica informacyjna o rodzaju i przedmiocie ochrony rezerwatu i wyznaczona jest trasa dojścia do obiektu. Na terenie obiektu znajdują się tablice dydaktyczne prezentujące m.in. zmiany liczebności kormorana czarnego, charakterystyczne cechy budowy i tryb życia tego ptaka i czapli siwej oraz informacje ogólne o wpływie kolonii na drzewostan.

5. Ścieżka edukacyjna "Krynicki Starodrzew" - przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

W samym sercu Krynicy Morskiej powstał jedyny w naszym regionie użytek ekologiczny "Krynicki Starodrzew", a w nim krótka scieżka edukacyjna, która przybliża walory tego miejsca. Użytek znajduje się pomiędzy ulicami Spacerową, a Lotników w pobliżu niewielkiego skwerku z fontanną, gdzie rośnie pomnikowy dąb Benek.

6. Ścieżka edukacyjna "Wielbłądzi Garb" - przygotowana przez Nadleśnictwo Elbląg we współpracy z naszym Parkiem(Krynica Morska)

     Ścieżka rozpoczyna się przy niewielkim parkingu usytuowanym poprawej stronie drogi 501 około 2 km za Krynicą Morską w kierunku Piasków. Wiedzie do wieży widokowej znajdującym się w kulminacyjnym punkcie ciągu wzniesień wydmowych nazywanych Wielblądzim Garbem. Jest to kilometrowy pas wysokich wydm osiągający w kulminacyjnym punkcie 49,5 m n.p.m., rozciągający się na wschód od Krynicy Morskiej w kierunku Piasków. Jest to najpóźniej utrwalona wydma na Mierzei Wiślanej (nasadzenia wykonano tu w okresie międzywojennym). Jako najwyższe wzniesienie na Mierzei Wiślanej stanowi doskonały punkt widokowy. Ścieżka tematyczna prezentuje walory flory i fauny tej częśći Mierzei Wiślanej.

7. Ścieżka edukacyjna "Do wieży na Górze Pirata" - przygotowana przez Nadleśnictwo Elbląg (Krynica Morska- Leśniczówka)

     Ścieżka ropoczyna się na przeciwko parkingu przy Leśniczówce, około 5 km za Krynicą Morską w kierunku Piasków. Wiedzie na wysoką wydmę zwaną Górą Pirata. Tablice przybliżają bogactwo awifauny Mierzei Wiślanej i okolic. Jest to miejsce wyjątkowe w skali kraju i Europy. Ponad wąskim pasem lądu przelatują miliony ptaków tworząc spektakularne zjawisko przyrodnicze, przybierające na sile jesienią. Jest to jedno z czterech miejsc w Europie o wyjątkowym nasileniu wędrówki ptaków drapieżnych. Z tego też powodu wybudowano na Górze Pirata dwupoziomową platformę widokową specjalnie dla obserwatorów awifauny. Miejsce dostepne dla turystów (poziom niższy), ale jednoczenie punkt monitoringu ptaków migrujących (poziom wyższy).

8. Punkt edukacyjny - przygotowany przez Nadleśnistwo Elbląg (Piaski).

     Punkt edukacyjny znajduje się na parkingu w Piaskach. Przygotowano go wykorzystując tablice z dawnej przyrodniczo-kulturowej ścieżki dydaktycznej, opracowanej na zlecenie OEE w Piaskach. Tematyka tablic obejmuje specyfikę terenu pod względem przyrodniczym i kulturowym - zbiorowiska roślin nad Zalewem Wiślanym, wydmy - ich rodzaje i powstawanie oraz roślinność siedlisk plaży, nadmorskich borów sosnowych i lasów liściastych. Pozostałe prezentują faunę, gospodarkę leśną, genezę Mierzei Wiślanej oraz historię Piasków.

9. Poza terenem Parku, tuż za Przekopem Wisły znajduje się ciekawa ścieżka wiodąca od przeprawy promowej Świbno-Mikoszewo do lewobrzeznej części rezerwatu "Mewia Łacha", gdzie znajduje się wieża widokowa, skąd bezpiecznie można podziwiać krajobraz stożka ujściowego Wisły,a przede wszytkim podglądać ptaki i foki. Przyrody strzegą tu miłośnicy przyrody z Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, którzy udzielają ciekawych informacji. Przed zweidzaniem zachęcamy również do lektury znajdującego się na stronie Kulingu informatora Ujście Wisły.