Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
VIII Rajd Pieszy

Szczegóły w aktualnościach!

Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

      Na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” zlokalizowane są 4 ścieżki dydaktyczne.

1. Rezerwat „Mewia Łacha” – przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” (Mikoszewo).

     Ścieżka ma około 2,5 km dł. Na jej przebiegu usytuowanych jest 16 tablic tematycznych, dotyczących historii powstania rezerwatu, obowiązujących na jego terenie przepisów porządkowych, a przede wszystkim prezentujących walory przyrodnicze rezerwatu. Ścieżka usytuowana jest w zalesionej części rezerwatu i wytyczona została m.in. w sąsiedztwie malowniczego jeziora śródleśnego oraz przy drodze do plaży na granicy wschodniej obiektu. Dzięki temu prezentuje bogactwo zbiorowisk roślinnych w rejonie rezerwatu i związanej z nimi flory i fauny oraz procesy związane z formowaniem się wydm nadmorskich i sukcesji roślinnej.

2. „Las wokół nas” – przygotowana przez Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg i Muzeum Stutthof (Stegna, Sztutowo).

     Ścieżka ma 1.9 km długości. Wejście znajduje po lewej stronie się przed bramą wjazdową na teren Oczyszczalni Ścieków w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2. Trasa ścieżki przebiega wokół tego obiektu i jej wyjście znajduje się naprzeciw punktu wejścia. Na czternastu przystankach ścieżki edukacyjnej zapoznać się można z przepisami porządkowymi obowiązującymi na ścieżce, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego, warstwową budową lasu, składem drzewostanu Mierzei Wiślanej z nauką rozpoznawania gatunków drzew liściastych i iglastych oraz specyfiką gospodarki leśnej. Kilka tablic tematycznych poświęconych jest bogatej faunie Parku, grzybom i porostom. Znajduje się tam również tablica o lokalnej historii z okresu II Wojny Światowej. Przy ostatniej tablicy poświęconej burzliwej historii lasów Mierzei Wiślanej przygotowane jest miejsce z ławkami.

3. W rezerwacie „Kąty Rybackie” – przygotowana przez Nadleśnictwo Elbląg (Kąty Rybackie).

     Ścieżka ma około 5 km dł. W ostatnich latach została włączona w sieć szlaków spacerowych na terenie całego rezerwatu. Początek ścieżki znajduje się przy siedzibie Leśnictwa Kąty, gdzie znajduje się tablica informacyjna o rodzaju i przedmiocie ochrony rezerwatu i wyznaczona jest trasa dojścia do obiektu. Na terenie obiektu znajdują się tablice dydaktyczne prezentujące m.in. zmiany liczebności kormorana czarnego, charakterystyczne cechy budowy i tryb życia tego ptaka i czapli siwej oraz informacje ogólne o wpływie kolonii na drzewostan.

4. Ścieżka przyrodniczo-kulturowa – przygotowana przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej (Piaski).

     Ścieżka o dł. 2 km. Składa się z 9 przystanków usytuowanych na całej szerokości Mierzei od Zalewu Wiślanego, po wybrzeże Zatoki Gdańskiej w sąsiedztwie miejscowości Piaski. Tematyka tablic obejmuje specyfikę terenu pod względem przyrodniczym i kulturowym - zbiorowiska roślin nad Zalewem Wiślanym, wydmy - ich rodzaje i powstawanie oraz roślinność siedlisk plaży, nadmorskich borów sosnowych i lasów liściastych. Pozostałe prezentują faunę, gospodarkę leśną, genezę Mierzei Wiślanej oraz historię Piasków.