przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


EDUKACJA

   Edukacja stanowi jedno z ważniejszych zadań w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Kreowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, informowanie o procesach i zmianach zachodzących w najbliższym otoczeniu, wskazywanie zagrożeń i sposobów ochrony środowiska przyrodniczego, promocja wartości kulturowych i historycznych regionu - to tylko nieliczne kierunki realizowane w zakresie edukacji ekologicznej przez pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Nasza działalność zaowocowała stałą współpracą z szeregiem placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu nowodworskiego.

   W szerokiej ofercie skierowanej do uczniów szkół wszystkich poziomów kształcenia znalazły się m.in.: prelekcje, pogadanki, wykłady, konkursy, a także zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Kąty Rybackie” oraz w ekosystemach leśnych Mierzei Wiślanej, które cieszą się corocznie dużym zainteresowaniem. 

   Nauczyciele i młodzież mogą także korzystać z warsztatów w zakresie ochrony przyrody, zagadnienia bioróżnorodności oraz wartości kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych (siedlisk, flory i fauny) Parku. Tematykę zajęć i formy przekazu dostosowujemy do wieku uczestników oraz sugestii opiekunów.

   Corocznie organizujemy również akcje edukacyjne z udziałem młodzieży w wieku szkolnym, przy współudziale m.in. pracowników Nadleśnictwa Elbląg Błękitnego Patrolu WWF,lokalnych Samorządów i licznych Stowarzyszeń i Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku, kształtujące postawy proekologiczne, m.in. „Dzień Ziemi”, „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” oraz „Chrońmy przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń”,Grzybobranie z Parkiem", „Rajd Szlakami Mierzei Wiślanej".

     W siedzibie Parku aktualnie dostępne są foldery informacyjne na temat potrzeby istnienia zadrzewień śródpolnych oraz mapy i broszury promujące walory przyrodnicze Mierzei Wiślanej. Staramy się również dotrzeć do szerokiego grona odbiorców poprzez artykuły prasowe i udział w konferencjach i imprezach promocyjnych.

 

Lista podstron:

Ścieżki edukacyjne

czytaj więcej ...

Gdy chcesz umówić się na zajęcia

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna