Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

   Edukacja stanowi jedno z ważniejszych zadań w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Kreowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, informowanie o procesach i zmianach zachodzących w najbliższym otoczeniu, wskazywanie zagrożeń i sposobów ochrony środowiska przyrodniczego, promocja wartości kulturowych i historycznych regionu - to tylko nieliczne kierunki realizowane w zakresie edukacji ekologicznej przez pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Nasza działalność zaowocowała stałą współpracą z szeregiem placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu nowodworskiego.

   W szerokiej ofercie skierowanej do uczniów szkół wszystkich poziomów kształcenia znalazły się m.in.: prelekcje, pogadanki, wykłady, konkursy, a także zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Kąty Rybackie” oraz w ekosystemach leśnych Mierzei Wiślanej, które cieszą się corocznie dużym zainteresowaniem. 

   Nauczyciele i młodzież mogą także korzystać z warsztatów w zakresie ochrony przyrody, zagadnienia bioróżnorodności oraz wartości kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych (siedlisk, flory i fauny) Parku. Tematykę zajęć i formy przekazu dostosowujemy do wieku uczestników oraz sugestii opiekunów.

   Corocznie organizujemy również akcje edukacyjne z udziałem młodzieży w wieku szkolnym, przy współudziale m.in. pracowników Nadleśnictwa Elbląg Błękitnego Patrolu WWF,lokalnych Samorządów i licznych Stowarzyszeń i Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku, kształtujące postawy proekologiczne, m.in. „Dzień Ziemi”, „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” oraz „Chrońmy przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń”,Grzybobranie z Parkiem", „Rajd Szlakami Mierzei Wiślanej".

     W siedzibie Parku aktualnie dostępne są foldery informacyjne na temat potrzeby istnienia zadrzewień śródpolnych oraz mapy i broszury promujące walory przyrodnicze Mierzei Wiślanej. Staramy się również dotrzeć do szerokiego grona odbiorców poprzez artykuły prasowe i udział w konferencjach i imprezach promocyjnych.