Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
 • Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"
  Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana"

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
VIII Rajd Pieszy

Szczegóły w aktualnościach!

Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

   Edukacja stanowi jedno z ważniejszych zadań w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Kreowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, informowanie o procesach i zmianach zachodzących w najbliższym otoczeniu, wskazywanie zagrożeń i sposobów ochrony środowiska przyrodniczego, promocja wartości kulturowych i historycznych regionu - to tylko nieliczne kierunki realizowane w zakresie edukacji ekologicznej przez pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Nasza działalność zaowocowała stałą współpracą z szeregiem placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu nowodworskiego.

   W szerokiej ofercie skierowanej do uczniów szkół wszystkich poziomów kształcenia znalazły się m.in.: prelekcje, pogadanki, wykłady, konkursy, a także zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Kąty Rybackie” oraz w ekosystemach leśnych Mierzei Wiślanej, które cieszą się corocznie dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku z naszej oferty skorzystało blisko 3 tysiące osób.

   Nauczyciele i młodzież mogą także korzystać z warsztatów w zakresie ochrony przyrody, zagadnienia bioróżnorodności oraz wartości kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych (siedlisk, flory i fauny) Parku. Tematykę zajęć i formy przekazu dostosowujemy do wieku uczestników oraz sugestii opiekunów.

   Corocznie organizujemy również akcje edukacyjne z udziałem młodzieży w wieku szkolnym, przy współudziale m.in. pracowników Nadleśnictwa Elbląg i Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku, kształtujące postawy proekologiczne, m.in. „Dzień Ziemi”, „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” oraz „Odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych w żuławskiej części otuliny Parku”.

   Podobnie jak w latach ubiegłych w 2011 roku planujemy przeprowadzenie dwóch konkursów: z wiedzy ekologicznej (na poziomie szkoły podstawowej) i plastycznego, poprzez które staramy się m.in. skierować uwagę dzieci i młodzieży na problematykę ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz kształtować świadomość ekologiczną i chęć poznawania walorów środowiska naturalnego oraz kulturowego Parku i jego otuliny. Podczas wiosennej kampanii „Nie wypalajmy traw” zamierzamy uzmysłowić młodym ludziom szkodliwość wypalania roślinności na łąkach i polach.

   W siedzibie Parku aktualnie dostępne są foldery informacyjne na temat potrzeby istnienia zadrzewień śródpolnych oraz broszury promujące walory przyrodnicze Mierzei Wiślanej. Staramy się również dotrzeć do szerokiego grona odbiorców poprzez artykuły prasowe i udział w konferencjach i imprezach promocyjnych.