Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

   Cechy żuławskiej części otuliny Parku ukształtowały się również w toku wielowiekowego rozwoju dziejowego. W przeciwieństwie do pobliskiej Mierzei była to zawsze kraina rolnicza, w której dominowało budownictwo ludowe i typowo ,,wiejskie”, charakterystyczne dla krajobrazu otwartego. Jej zagospodarowanie i kolonizacja związana była z koniecznością opanowania skomplikowanych stosunków wodnych. Tereny otuliny Parku zwłaszcza w części bliższej Zalewu zostały zagospodarowane późno, dopiero po sprowadzeniu osadników niderlandzkich w XVII, XVIII, a nawet XIX wieku. Zasadniczymi elementami krajobrazu tej części były:

- charakterystyczne budownictwo mieszkalne i gospodarcze (domy podcieniowe oraz zagrody holenderskie, w tym: charakterystyczne sposoby konstrukcji wieńcowych i zrębowych, charakterystyczne sposoby rozplanowania wnętrza budowli, charakterystyczny detal architektoniczny - w przypadku domów podcieniowych przybierał on nawet cechy stylów architektonicznych np. baroku czy klasycyzmu, co w budownictwie ludowym stanowi cechę rzadko spotykaną),

- blokowe rozłogi pól (regularne, odmierzane jak od linijki)

- szczególne typy układów przestrzennych wsi (zabudowa rozproszona, kolonijna, z charakterystycznymi układami osadniczymi w typie szeregówek, łańcuchówek, wsi ulicowych wodnych etc)

- lokowanie budynków na tzw. terpach (wzniesieniach osadniczych sztucznie usypanych)

- ,,dwugłos” zieleni wysokiej (drzewa o wyższym pokroju akcentowały drogi, drzewa niskie - głównie wierzby - rowy melioracyjne, wały i groble; zieleń z drugiej grupy pełniła rolę ,,pompową’ - odprowadzała nadmiar wód z polderów rolniczych)

- występowanie dużej ilości wiatraków (młynów) oraz ,,wiatraków pompowych”

- gęsta sieć kanałów i rowów melioracyjnych oraz związane z nimi urządzenia hydrotechniczne i drogowe

   Najbardziej znane na Żuławach są domy podcieniowe. Najwięcej (5) znajduje się w Żuławkach. Pochodzą one z okresu od 1797-1859 r. i reprezentują styl klasycystyczny. Wspólne dla Mierzei i Żuław są tzw. zagrody holenderskie czyli obiekty skupiające pod jednym dachem funkcje mieszkaniowe i inwentarsko-magazynowe. Ich układ, złożony z mieszkania, obory i stodoły tworzyły trzy kształty, w zależności od rozmieszczenia poszczególnych części przypominające: linię (wzdłużny), krzyż lub kąt.

   Wielką Żuławską osobliwością krajoznawczą są również cmentarze mennonickie i ewangelickie. Ich największą wartością są nagrobki. Stanowią one również charakterystyczne dominanty pięknego i bogatego drzewostanu w Krajobrazie Żuław Wiślanych.