Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 • Kormorany czarne
  Kormorany czarne
 • Wschód słońca Kąty Rybackie
  Wschód słońca Kąty Rybackie
 • Baloty na ściernisku Łaszka
  Baloty na ściernisku Łaszka
 • Żurawie
  Żurawie
 • Ujście Wisły Mikoszewo
  Ujście Wisły Mikoszewo
 • Młody modrzew
  Młody modrzew
 • Złota jesień
  Złota jesień
 • Koziołek w rzepaku
  Koziołek w rzepaku
 • Sarny
  Sarny
 • Jesienny las
  Jesienny las
 • Młode pędy
  Młode pędy
 • Las w Stegnie jesienią
  Las w Stegnie jesienią
 • Ptasie klucze na wieczornym niebie
  Ptasie klucze na wieczornym niebie
 • Myszołów zwyczajny
  Myszołów zwyczajny
 • Wiosenne wierzby przed burzą
  Wiosenne wierzby przed burzą
 • Zimowe wierzby
  Zimowe wierzby
 • Zając szarak
  Zając szarak
 • Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
  Ptasie poruszenie przed zachodem słońca
 • Zimowa stołówka
  Zimowa stołówka
 • Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
  Zimowy poranek i uśpione wierzby na Żuławach Wiślanych
 • Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
  Zadrzewienia na Żuławach - od wieków stały element krajobrazu regionu.
 • Gęsi gęgawy powracają po zimie.
  Gęsi gęgawy powracają po zimie.
 • Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
  Kormorany czarne - czyżby ciche dni, a taki piękny zachód słońca.
 • Rybitwy rzeczne nad morzem
  Rybitwy rzeczne nad morzem
 • Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
  Nasadzenia piaskownicy zwyczajnej - Piaski
 • Mewa śmieszka na polowaniu
  Mewa śmieszka na polowaniu
 • Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
  Łabędzie krzykliwe na żuławskim polu.
 • Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
  Dawna kierownica na ujściu Przekopu Wisły
 • Udany połów rybitwy
  Udany połów rybitwy
 • Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
  Samotny wojownik - nawet pojednycze drzewa ożywiają monotonnię żuławskiego krajobrazu
 • Kormoran czarny na polowaniu
  Kormoran czarny na polowaniu
 • Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
  Samce kaczek krzyżówek na Zalewie Wiślanym
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
  Szlamniki nad Zatoką Gdańsą
 • Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
  Czapla siwa na Zalewie Wiślanym
 • Czapla siwa w całej okazałości
  Czapla siwa w całej okazałości
 • Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
  Szpaki w stadzie - trening przed odlotem
 • Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
  Kormorany wypoczywające na stawie Zalewie Wiślanym
 • Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
  Żak - narzędzie połowowe na Zalewie Wiślanym
 • Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
  Ciasne to gniazdo - młode kormorany przed wylotem.
 • Start do lotu - łabędź niemy
  Start do lotu - łabędź niemy
 • Szlamniki nad Zatoką Gdańską
  Szlamniki nad Zatoką Gdańską
 • Rybitwa rzeczna
  Rybitwa rzeczna
 • Odpoczywające sarny
  Odpoczywające sarny

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

STEGNA
WFOSiGW
Mierzeja W. i jej Duch

Zapraszamy do przeżycia przygód z mądrym Duchem Mierzei Wiślanej, który odkrywa przed czytelnikiem wiele tajemnic naszego Parku!

Wersja PDF

   Ochrona zasobów kulturowych Parku zawiera się w działaniach polegających na zachowaniu:

- zasobów dziedzictwa kulturowego, związanego z tradycją turystycznego, krajoznawczego i rekreacyjnego użytkowania Mierzei Wiślanej i przyległych Żuław Wiślanych,

- historycznych układów osadniczych i związanych z nimi traktów, założeń parkowych, domów podcieniowych wraz z zielenią przydomową,

- obiektów hydrotechnicznych, drogowych, kolejowych powstałych w procesie rozwoju historycznego Mierzei Wiślanej i Żuławskiej części otuliny Parku,

- miejsc martyrologii, w tym KL Stutthof oraz ich upamiętnieniu.

   W celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego niezbędne jest kształtowanie nowej zabudowy zgodnie z tradycjami architektonicznymi regionu i ograniczanie możliwości zabudowy na terenach cennych przyrodniczo i chronionych.

   W trosce o przywrócenie i zachowanie tradycyjnego, polderowego krajobrazu rolniczego Żuław Wiślanych, wraz z zadrzewieniami i zakrzaczeniami śródpolnymi Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” rozpoczął w 2008 r. realizację projektu „Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich poprzez odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych w żuławskiej części otuliny Parku”. Obok funkcji ekologicznych, do których m.in. należy zachowanie różnorodności biocenotycznej obszarów rolniczych, projekt ma na celu również zachowanie i kształtowanie rolniczych harmonijnych krajobrazów otwartych, zachowanie ekspozycji widokowej historycznych wsi oraz tras komunikacyjnych.

   Działania Parku skupiają się również na promocji walorów kulturowych PKMW. Podkreślając całokształt elementów, które składają się na walory każdego Parku, niejednokrotnie zasobom kulturowym poświęcone są oddzielne spotkania. Podczas prelekcji w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego w temacie Żuław skupiono się na bogatej architekturze i uwarunkowaniach kulturowych osadników z Holandii, którzy ukształtowali ten region. Ponadto biorąc udział w konferencjach i wspólnych inicjatywach z Lokalną Grupą Działania Żuławy i Mierzeja pracownicy Parku promują dziedzictwo kulturowe PKMW. Nasz udział w roli współorganizatora I Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Żuławy – kraina na wodzie” zrealizowanego w 2010 r. przez PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej pozwolił na zaprezentowanie walorów kulturowych żuławskiej części Parku szerszemu gronu odbiorców.

   Dobrym pomysłem na ocalenie od zapomnienia są projekty realizowane przez lokalne społeczności. Z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja i zaangażowaniu liderów powiatu nowodworskiego zrealizowano projekt „Tradycyjny dom żuławski – niedocenione piękno”. Na projekt złożyły się plenery dokumentacyjne (zdjęcia, rysunki detali architektonicznych), konkursy fotograficzny, fotograficzny i literacki na dzieła zainspirowane domami żuławskimi. Podsumowanie stanowiła konferencja popularno – naukowa oraz wystawa, a realizacji projektu nakręcono film. Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.pogotowiekonserwatorskie.pl